Zorgprogramma Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Zorgprogramma Niet Aangeboren Hersenletsel

Het zorgprogramma Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) wordt momenteel geactualiseerd en zal binnenkort worden gepubliceerd op deze pagina.

Het zorgprogramma is bedoeld voor alle professionals binnen Vivent die te maken krijgen met NAH cliënten/bewoners  in welke vorm dan ook. Binnen Vivent wordt er  op verschillende manieren zorg geboden aan mensen met niet aangeboren hersenletsel. Uit heel Nederland kunnen deze mensen voor wonen, zorg, behandeling en begeleiding, welzijn en dagbesteding terecht bij Vivent Mariaoord.

Het zorgprogramma richt zich specifiek op NAH cliënten waar gedragsproblematiek de overhand heeft. Deze cliënten worden specifiek opgenomen op de dagbehandeling NAH, NAH-woonvormen: 't Ven en Sprokkelbosch. NAH-cliënten waarbij steeds meer de cognitieve problemen op de voorgrond staan, kunnen naar een PG-woonvorm gaan, omdat de zorgbehoefte veranderd is. Dit geldt ook voor NAH- cliënten waarbij de lichamelijke problematiek op de voorgrond staat en niet zo zeer de gedragsproblematiek. Zij kunnen op een somatische afdeling verblijven/wonen.

In het zorgprogramma is per afdeling in kaart gebracht wat dit per dimensie betekent. De volgende dimensies worden gebruikt:

  • Wonen
  • Zorg
  • Welzijn
  • Behandeling
  • Begeleiding