Nieuws en voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Vivent volgt de richtlijnen van het RIVM in het belang van de gezondheid van onze cliƫnten en onze medewerkers. Lees hier het laatste nieuws en de voorzorgsmaatregelen die we nemen.

Lees meer

Vivent krijgt extra hulp van buiten de zorg

Dinsdag 19 januari 2021

Woensdag 20 januari starten 5 nieuwe medewerkers bij Vivent om tijdelijk extra hulp te bieden. Een oproep net voor kerst heeft veel reacties opgeleverd. De nieuwe medewerkers gaan aan de slag als gastvrouw of gastheer en hun taak bestaat onder andere uit het geven van instructies over het aantrekken en uit doen van beschermende middelen. Verder attenderen ze medewerkers op hygiëneregels en zijn ze actief rondom de receptie of centrale hal van onze woonzorgcentra. Ze verwelkomen bezoekers en wijzen hen waar nodig op de coronamaatregelen. De extra hulp is deze tijd erg welkom.

Aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Het ziekteverzuim is de laatste weken hoger en de werkdruk is toegenomen. Daarnaast merkte Vivent dat de aandacht voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne wat leek te verzwakken. We zien dit gebeuren bij medewerkers én bezoekers en snappen dat dit na verloop van tijd kan ontstaan. De receptie heeft, begrijpelijk, ook niet altijd voldoende tijd om alle bezoekers goed in de gaten te houden en waar nodig te instrueren.
Juist nu we om ons heen horen dat het aantal besmettingen hoog blijft en er zelfs nieuwe besmettelijke varianten van het virus zijn, willen we hier nog meer aandacht aan besteden. Dit helpt ons bij het buiten de deur houden van corona.

Martine van Bakel, manager HRM bij Vivent: “De extra hulp kan Vivent op dit moment goed gebruiken. We zijn erg blij met hun komst en bijzonder dat er door zoveel mensen gereageerd is.”
De nieuwe collega’s gaan voor 3 maanden in dienst bij Vivent, met een mogelijke verlenging tot 6 maanden. Ze krijgen vooraf een goede instructie en begeleiding door gekwalificeerde medewerkers. Er zijn extra middelen vanuit de overheid gekomen om dit mogelijk te maken, deze banen worden dus volledig gefinancierd. Ook de begeleidingscapaciteit wordt gesubsidieerd en we bekijken nog nader hoe daar goed invulling aan te geven is.

Maandag 18 januari heeft er al een instructiemiddag voor de nieuwe medewerkers plaatsgevonden (foto). Ria is een van de nieuwe gastvrouwen. We vroegen haar waarom ze gastvrouw is geworden bij Vivent:

“Omdat we er voor elkaar moeten zijn. Niets fijner dan het zorgen voor cliënten en medewerkers.”

Bezoekers ontvangen en instructies geven

De gastheren en gastvrouwen starten elke dag met het geven van instructies aan zorgmedewerkers over het aantrekken en uit doen van beschermende middelen (zoals mondkapje, schort, spatbril, handschoenen). Ze gaan alle teams langs en zullen roulerend op de locaties komen, voorafgaand aan diensten.
Verder attenderen ze medewerkers die woningen betreden ook op overige hygiëneregels en zijn ze actief rondom de receptie of in de centrale hal van één van onze woonzorgcentra. Iedereen die door de voordeur naar binnen komt wordt welkom geheten en geattendeerd, indien nodig, op de hygiënemaatregelen: het gebruik van handalcohol, mondkapje van de locatie en afstand bewaren.

Ondersteuningswensen in kaart brengen
Andere ondersteuningswensen worden ook nog verder in kaart gebracht. Vanuit onze woningen is bijvoorbeeld al aangegeven dat zij extra ondersteuning kunnen gebruiken. Denk hierbij aan koken, helpen bij de maaltijd, huishoudelijke taken zoals bedden opmaken, schoonmaakwerkzaamheden, een activiteit met één bewoner of voorraad opruimen en bestellen,

Trots

Martine is trots op het resultaat: “Ondanks dat we van te voren niet alles helder hadden uitgedacht zijn we met een groepje toch aan de slag te gaan om dit zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen. Ik ben er heel trots op dat we dit nu dan voor elkaar hebben gekregen. Natuurlijk nog met haken en ogen en wat vragen hier en daar, maar de start is gemaakt.”

Welkom bij Vivent

De gastheren en -vrouwen hebben niet allemaal ervaring in de zorg, maar op zijn minst wel interesse in de zorg of er een raakvlak mee. Martine: “We hopen dat onze medewerkers de nieuwe tijdelijke collega’s met open armen ontvangen. Er kan zo maar langdurig potentieel inzitten, omdat dit ook een goede manier is om een indruk van de zorg te krijgen, wat ze anders niet zouden hebben. Sommige zijn ook echt in overweging om een overstap te maken.”

Volg ons op