Disclaimer

Vivent heeft de pagina’s van deze website met de grootst mogelijk aandacht samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de pagina’s onjuiste of onvolledige informatie bevatten. Mocht u onjuistheden constateren, dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt deze mailen naar communicatie@vivent.nl.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Vivent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van deze website.

Op deze website treft u links aan naar andere websites. Deze zijn uitsluitend bedoeld als informatiebron. Hoewel Vivent deze websites zorgvuldig heeft geselecteerd, draagt Vivent geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de manier waarop de betreffende organisaties met uw gegevens omgaan.