Geriatrische revalidatie

Heeft u een operatie ondergaan of bent u getroffen door een beroerte (CVA) of ziekte en kunt u vanuit het ziekenhuis nog niet naar huis? Dan kunt u voor een revalidatie terecht bij Vivent Mariaoord. 

 

We werken samen met u aan een spoedig herstel, zodat u weer zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren en naar huis of naar een andere passende woonomgeving kunt gaan.

Wat is geriatrische revalidatie?

Geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare ouderen, die na een ziekenhuisopname nog niet in staat zijn om terug naar huis te gaan. Deze ouderen hebben behoefte aan een revalidatietraject dat (intensieve) zorg en behandeling van verschillende disciplines combineert. De specialist ouderengeneeskunde of de verpleegkundig specialist is de verantwoordelijke arts op de afdeling. U kunt bij ons terecht na:

 • CVA (beroerte)
 • Electieve orthopedie (geplande
  knie- /heup- en
  schouderoperaties)
 • Trauma (letsel)
 • Amputaties
 • Longziekten
 • Overige aandoeningen
  (waaronder hartziekten,
  neurologische aandoeningen
  en dergelijke)

De zorg is erop gericht dat u zo snel mogelijk, op een verantwoorde manier, weer in uw oude woonsituatie zelfstandig kunt functioneren.

Hoe werken wij?

De afdeling beschikt over een zogenaamd therapeutisch leefklimaat. U wordt zoveel mogelijk gestimuleerd om tijdens uw dagelijkse bezigheden te trainen om uw zelfredzaamheid zoveel mogelijk terug te krijgen.

Als u bij ons verblijft, kunt u (tijdelijk) niet alles zelf. We begeleiden en ondersteunen u bij de persoonlijke zorg, bijvoorbeeld bij het wassen, het eten en de huishoudelijke taken. Bovendien letten onze verpleegkundigen en verzorgenden op uw gezondheid, verzorgen eventuele wonden en voorzien u van medicijnen. Wij zoeken samen met u naar het opnieuw vorm geven van uw functioneren in het dagelijks leven. Onze deskundigen kunnen aangeven welke noodzakelijke aanpassingen of hulpmiddelen u daarbij nodig heeft en adviseren u bij het verkrijgen daarvan.

Mantelzorger

Uiteraard wil uw familie of naasten graag weten hoe het met u gaat en of uw revalidatie goed verloopt. We vinden het dan ook belangrijk om uw familie nauw te betrekken bij uw revalidatieproces. We stimuleren ze om de mantelzorgtaken die zij thuis ook al deden, ook tijdens het revalidatieproces te blijven doen. Is het voor uw herstel belangrijk dat u regelmatig loopt, dan kan uw familielid samen met u extra oefenen met lopen. Heeseind organiseert speciale meeloopdagen voor familie en naasten, zodat zij precies kunnen zien welke behandeling u krijgt en welke mantelzorgtaak zij daarin kunnen spelen. De behandelingen worden individueel en in groepsverband gegeven.

Wie betaalt deze zorg?

Deze zorg wordt betaald uit de Zorgverzekering. De vergoeding valt onder de basiszorgverzekering. Elke zorgverzekering heeft wel een verplicht, jaarlijks eigen risico dat u zelf moet betalen. Zie ook meer praktische informatie over revalideren op de Regelhulppagina van de overheid.

Meer informatie?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Bestanden

Wilt u meer weten over revalidatie? Download folder