Dagbehandeling

Als u intensieve behandeling of begeleiding nodig heeft, maar wel thuis kunt blijven wonen, kunt u overdag naar Vivent Mariaoord komen voor dagbehandeling op maat. Onze zorgprofessionals helpen u om specifieke vaardigheden te behouden, herstellen of versterken.

Vivent Mariaoord biedt gespecialiseerde dagbehandeling aan voor:

Onze professionals zoeken samen met u en uw familie naar een optimale behandeling en bijpassende activiteiten en therapieën.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Als uw brein een verandering heeft doorgemaakt (bijvoorbeeld door een ongeval, beroerte of erfelijke ziekte) heeft dat een grote invloed op uw dagelijks functioneren. Vivent Dagbehandeling NAH helpt u om daarmee om te gaan. Voor iedereen zijn de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel anders, daarom maakt ons multidisciplinaire team een behandelplan op maat voor u. Uw programma bestaat uit een combinatie van gespecialiseerde individuele therapie en groepstherapie, daarnaast is er een structurerend dagprogramma. Lees meer.

Jonge Mensen met Dementie (JMD)

Als u op relatief jonge leeftijd (voor uw 65e) de diagnose dementie krijgt, heeft dat een extra groot effect op uw functioneren, uw relaties en uw toekomstverwachtingen. Bij Vivent Dagbehandeling JMD ontmoet u leeftijdsgenoten die hetzelfde meemaken. Ons gespecialiseerde, multidisciplinaire behandelteam bekijkt samen met u hoe we het beste kunnen omgaan met uw dementie. Uw behandelprogramma bestaat uit een combinatie van individuele therapie en groepstherapie. Uw (eventuele) partner wordt nauw bij de dagbehandeling betrokken; daarnaast bieden we uw mantelzorger(s) verschillende vormen van begeleiding aan. Lees meer.

Ouderen met dementie (psychogeriatrie, PG)

De gevolgen van dementie zijn voor iedereen anders, maar vaak zien we wel overeenkomsten in veranderende emoties en gedrag. De medewerkers van de Dagbehandeling PG zijn gespecialiseerd in het omgaan met dit soort veranderingen. In een multidisciplinair behandelteam bekijken ze samen welke dagbehandeling het beste bij u past. Uw programma kan bestaan uit gespreksgroepen, geheugentraining, beweeggroepen, creatieve en muzikale therapie. Er zijn ook kook- en ontspanningsprogramma’s. Lees meer.

Wie betaalt deze zorg?

Dagbehandeling bij Vivent wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Welke wet in uw situatie geldt, hangt af van de duur en de intensiteit van de zorg die u nodig heeft. U heeft in beide gevallen een zorgindicatie nodig. Onze medewerkers kunnen u hier meer over vertellen. 
Als uw zorgverzekeraar de Dagbehandeling betaalt, valt dit onder de basisverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Elke zorgverzekering heeft wel een verplicht, jaarlijks eigen risico dat u zelf moet betalen.

Als de Dagbehandeling wordt betaald vanuit de Wlz, betaalt u wel een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De eigen bijdrage wordt geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wilt u weten wat de hoogte van uw eigen bijdrage wordt? Neem dan contact op met het CAK, via www.hetcak.nl of 0800-0087.

Heeft u al een zorgindicatie vanuit de Wlz? Dan kunt u zich direct aanmelden voor de Dagbehandeling NAH. Vivent helpt u daar graag bij.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Bestanden

Wilt u meer informatie over Vivent dagbesteding? Download folder
Ervaringen

“Hier snappen ze wat ik voel”

André woont op Kattenbosch, een afdeling voor jongen mensen met dementie op Vivent Mariaoord. “Hij kreeg de diagnose op zijn 62e”, vertelt zijn vrouw Marij. “Dan staat je wereld op zijn kop.”

Lees het verhaal