Dagbehandeling voor mensen met dementie ouder dan 65 jaar

Dagbehandeling is er voor iedereen die thuis kan blijven wonen, maar wel intensieve behandeling of begeleiding nodig heeft. Daarvoor komt u dan overdag naar Vivent Mariaoord. 

Vivent Mariaoord biedt gespecialiseerde Dagbehandeling aan voor mensen van 65 of ouder met dementie (PG). Ons team heeft veel ervaring in het omgaan met de typische gedragsveranderingen en emoties die horen bij dementie. Onze zorgprofessionals weten hoe ze een ontspannen sfeer kunnen creëren en vervelende situaties zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Ze helpen u om zo goed mogelijk te blijven functioneren, ondanks uw dementie.

In een intakegesprek met u en uw naaste(n) bespreken we samen wat uw wensen zijn; daarbij richten we ons op wat er nog wel kan. De behandeling die u nodig heeft, leggen we vast in een behandelplan dat is aangepast op uw niveau. Dit plan wordt vervolgens besproken in ons multidisciplinaire team. Uw naaste wordt uitgenodigd om bij deze bespreking aanwezig te zijn; hun draagkracht en draaglast nemen we mee in het plan.

Multidisciplinair team

Het multidisciplinair team bestaat uit een specialist oudergeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en psycholoog. De specialist ouderengeneeskunde wordt uw behandelend arts; deze stemt met u en het team af welke therapeuten worden betrokken bij uw behandeling.

Behandeling op maat

Vivent Dagbehandeling PG biedt verschillende activiteiten en therapieën aan. Uw behandeling bestaat uit een combinatie van groeps- en individuele behandeling. Elke groep bestaat uit maximaal 8 personen, bij de samenstelling van de groepen houden we rekening met ieders persoonlijkheid en mogelijkheden. U kunt deelnemen aan:

 • Gesprekgroepen
 • Geheugentraining
 • Beweeggroepen
 • Creatieve of muzikale therapie
 • Structuur- en ontspanningsprogramma’s

Voor individuele behandeling kunt u terecht bij diverse therapeuten, zoals:

 • Fysiotherapeut
 • Psycholoog
 • Logopedist
 • Ergotherapeut

Ondersteuning van mantelzorgers

Onze behandelaars vinden het belangrijk om uw mantelzorgers nauw te betrekken bij de Dagbehandeling, want zij kunnen u motiveren en helpen oefenen in de thuissituatie.

Wij bieden hen tevens individuele begeleiding aan door een zorgprofessional; ook kunnen ze deelnemen aan de cursus mantelzorg en dementie. Daar leren ze ook lotgenoten kennen. Aan bod komen onder andere:

 • De oorzaken en gevolgen van dementie;
 • Het effect van de ziekte op uw relatie;
 • Het onderscheiden van helpende en niet-helpende gedachten, zodat u beter om kunt gaan met de situatie.

Wie betaalt de zorg?

Dagbehandeling bij Vivent wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Welke wet in uw situatie geldt, hangt af van de duur en de intensiteit van de zorg die u nodig heeft. U heeft in beide gevallen een zorgindicatie nodig. Onze medewerkers kunnen u hier meer over vertellen. 
Als uw zorgverzekeraar de Dagbehandeling betaalt, valt dit onder de basisverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Elke zorgverzekering heeft wel een verplicht, jaarlijks eigen risico dat u zelf moet betalen.

Als de Dagbehandeling wordt betaald vanuit de Wlz, betaalt u wel een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De eigen bijdrage wordt geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wilt u weten wat de hoogte van uw eigen bijdrage wordt? Neem dan contact op met het CAK, via www.hetcak.nl of 0800-0087.

Heeft u al een zorgindicatie vanuit de Wlz? Dan kunt u zich direct aanmelden voor de Dagbehandeling NAH. Vivent helpt u daar graag bij.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Bestanden

Folder dementie en informatie dagbehandeling dementie Download folder