Vivent Hof van Hintham

Vivent Hof van Hintham ligt in de dorpse wijk Hintham (Rosmalen) en kijkt uit over het water van Het IJzeren Kind. Het woonzorgcentrum bestaat uit elf kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie. 

Vivent Hof van Hintham maakt deel uit van gebouwencomplex De Heere Hintham, waarin ook sociaal cultureel centrum De Biechten is gevestigd. Het gezellige Grand Café en de voortdurende aanloop van buurtbewoners zorgen voor een gastvrije en levendige sfeer.

Dit is Vivent Hof van Hintham

Bekijk onze video (2:45)

Wonen zoals thuis

Ontmoeten en leven zoals thuis staan centraal bij Vivent Hof van Hintham. De groepswoningen voor mensen met dementie zien eruit zoals ieder huis: ze hebben een eigen voordeur, een woonkamer, keuken, badkamers en slaapkamers. In elke woning wonen zeven tot tien mensen, zij voeren hier samen met onze zorgprofessionals, hun familie en vrijwilligers een gezamenlijk huishouden. Ze doen boodschappen, koken, eten samen en doen de was – zoveel mogelijk als in een normaal gezin.

In Hof van Hintham is een tandartspraktijk gevestigd, die gespecialiseerd is in de behandeling van mensen met dementie. Op bepaalde tijden is ook de kapsalon in huis geopend. Er ligt een klein winkelcentrum op korte loopafstand.

In 2024 start het project ‘open deuren’. In dit project passen we de locatie aan om de bewoners zoveel mogelijk vrijheid te geven, zo veilig mogelijk.

Belevingsgerichte zorg

Vivent gelooft in belevingsgerichte zorg: we vinden het belangrijk dat bewoners zich écht thuis voelen en zoveel mogelijk hun eigen dagritme kunnen aanhouden. We houden rekening met hun levensstijl en sluiten aan bij het herkenbare ritme van vroeger. Zo eten bewoners van de ene woning graag ’s middags warm en doen ze dat in een andere woning ’s avonds.

miMakker
Onze groepswoningen worden regelmatig bezocht door een miMakker. Deze persoon is speciaal opgeleid om met volle aandacht aan te sluiten bij de beleving van bewoners met dementie. Door helemaal in hun wereld te kruipen, brengt de miMakker rust en ontspanning. Hierdoor kunnen bewoner zich beter uiten en een gevoel van contact ervaren. Een miMakker is vaak bijzonder gekleed en maakt gebruik van attributen om te communiceren zonder woorden.

De ontmoeting

De Ontmoeting is de gezamenlijke ruimte, waar onze medewerkers dagelijks activiteiten organiseren. Er wordt gesport, gezongen en muziek gemaakt, we zijn creatief bezig en bereiden elke week gezamenlijk een uitgebreide lunch. Bewoners uit de wijk, deelnemers aan de Dagbesteding en cliënten van andere zorgorganisaties kunnen ook deelnemen aan de activiteiten in De Ontmoeting. Onze bewoners zijn ook van harte welkom in het grand café van sociaal cultureel centrum De Biechten, dat in hetzelfde pand is gevestigd. Zo stimuleren we ontmoeting en participatie.

Behandeling

In Vivent Hof van Hintham is een multidisciplinair behandelteam actief. Het team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, logopedist en diëtist. Samen met bewoners en hun naaste(n) stellen zij een zorgplan op, daarin staan de afspraken die we maken over de zorg en de ondersteuning. Er is een therapieruimte, waar bewoners onder begeleiding kunnen werken aan de doelen uit hun persoonlijke zorgplan. Daarnaast staan de medewerkers van het team Welzijn en een geestelijk verzorger voor onze bewoners klaar.

In een woning bieden we speciale behandeling aan voor mensen die vanwege hun dementie met gedragsproblemen te maken hebben. Ook is er een woning beschikbaar voor crisisopnames en observaties.

Geestelijke zorg

Bewoners van Vivent Hof van Hintham en hun naasten kunnen bij een geestelijk verzorger terecht voor een goed gesprek over alles wat hen bezighoudt. De verhuizing kan allerlei gevoelens en gedachten oproepen, het kan fijn zijn om daar met iemand over te praten. Sommige bewoners hebben de behoefte om terug te kijken op hun leven, of te vertellen over belangrijke gebeurtenissen. Anderen zoeken steun bij het vinden van een nieuwe balans in deze laatste levensfase, ook belangrijke (levens)vragen dan komen voorbij. En soms is het al voldoende dat er gewoon even iemand luistert en nabij is.

Gebedsdienst
De geestelijk verzorger organiseert iedere donderdagochtend een oecumenische gebedsviering voor bewoners en hun naasten. Tijdens deze viering is er ruimte voor bezinning, gebed, ontmoeting en samenzang.
De viering is geïnspireerd op de protestantse en katholieke traditie, maar ook mensen met een andere achtergrond zijn zeer welkom.

Stilteruimte 
Aan De Ontmoeting grenst een kleine stilteruimte. Bewoners en hun naaste(n) kunnen daar terecht om een kaarsje op te steken, een overledene te herdenken of om er gewoon even te zitten. In de stilteruimte ligt ook een intentieboek waar mensen gedachten en gebeden in kunnen schrijven. In een gedachtenisboek worden overleden bewoners herdacht.

Dagbesteding

Vivent Hof van Hintham biedt van maandag tot en met donderdag van 10.00-16.00 uur dagbesteding aan voor de eigen bewoners en anderen uit de omgeving. Onze professionals en vrijwilligers bieden een gevarieerd activiteitenprogramma aan in 4 categorieën:

  • Bewegen
  • Geheugenfitness
  • Sociale interactie
  • Creativiteit

Mensen die aan de dagbesteding willen deelnemen, bepalen samen met onze zorgprofessional welke activiteit bij hen past. Zo halen we samen het beste uit de dag.

Gast op de woning

Om de verhuizing voor nieuwe bewoners wat gemakkelijker te maken, biedt Vivent Hof van Hintham hen het programma ‘Gast op de woning’ aan. Zij draaien dan één of meerdere dag(del)en mee in hun toekomstige woning, zodat ze vast kunnen wennen aan hun nieuwe plek, de andere bewoners en de medewerkers. Ook kunnen ze deelnemen aan verschillende activiteiten.

Aanmelden

U bent van harte welkom voor een rondleiding in Vivent Hof van Hintham. Om in aanmerking te komen voor een van onze groepswoningen heeft u een passende zorgindicatie nodig. De zorgbemiddelaar van Vivent kan u helpen bij het aanvragen van deze indicatie. Als u de indicatie krijgt, plaatsen we u op de wachtlijst.

Wie betaalt deze zorg?

Deze zorg wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Deze eigen bijdrage wordt geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wilt u weten wat de hoogte van uw eigen bijdrage wordt? Neem dan contact op met het CAK, via www.hetcak.nl of 0800-0087. Als u dat wilt, kunt u aanvullende diensten inkopen. Bekijk hier de tarievenlijst. Lees ook meer praktische informatie op de Regelhulppagina van de overheid.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Vivent Hof van Hintham, wilt u een rondleiding, of wilt u zich aanmelden voor een woning? Neemt u dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Ervaringen

“Ons mam is hier goed op haar plek”

Marja Ulijn (62) uit Velddriel is mantelzorger van haar moeder Miet (85) die dementie heeft

Lees het verhaal

Bestanden

Folder Vivent Hof van Hintham Download folder
Tarievenlijst overige diensten Download tarievenlijst
Informatie over wachtlijst Download folder