Vivent Mariaoord

Vivent Mariaoord ligt aan de rand van Rosmalen in Hooge Heide, een mooi natuurgebied dat bestaat uit kleine landbouwpercelen, bos en heide. We bieden hier diverse vormen van specialistische zorg aan. Onze expertise is uniek in de regio.

Vivent Mariaoord is een open en gastvrij woonzorgcentrum, dat beschikt over een bibliotheek, een computerlokaal, diverse recreatieruimtes en een grote Burchtzaal, waar regelmatig bijeenkomsten worden gehouden.

Wandelaars en fietsers die de bossen in de omgeving verkennen, kunnen in restaurant De Driesprong even op adem komen met iets lekkers. Direct naast de hoofdingang ligt dierenweide ‘Ons Buiten’, waar verschillende boerderijdieren wonen.

Ook beschikt Mariaoord over een prachtige vlindertuin Philodila. Deze is in de zomer open voor bewoners en bezoekers. Vivent Mariaoord heeft een eigen rolstoelbus waarmee de bewoners uitstapjes kunnen maken.

Dit is Vivent Mariaoord

Specialistische zorg

In Vivent Mariaoord bieden we unieke, specialistische zorg en behandeling aan voor:

Zij kunnen naar Vivent Mariaoord komen voor dagbehandeling, maar ze kunnen ook (tijdelijk of permanent) bij ons komen wonen.

Vivent Mariaoord heeft een vast, multidisciplinair team, dat bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en diëtisten. Er is een volledig ingerichte fysiotherapie- en ergotherapieruimte, waar mensen aan hun persoonlijke behandeldoelen kunnen werken. Daarnaast zijn er op gezette tijden een kapper en geriatrisch tandarts aanwezig.

Verschillende soorten woningen

Mensen die door hun beperkingen niet meer in staat zijn om zelfstandig te wonen, kunnen terecht in een van onze groepswoningen:

  • Op de afdelingen ‘t Ven en Sprokkelbosch bieden we zorg aan 41 bewoners met niet-aangeboren hersenletsel.
    • Afdeling ‘t Ven bestaat uit 7 appartementen met een eigen woonkamer, slaapkamer en badkamer met toilet. Daarnaast zijn er 4 zit-/slaapkamers die 2 sanitaire ruimtes delen.
    • Afdeling Sprokkelbosch bestaat uit 3 woonunits voor elk 10 bewoners. Elke bewoner heeft een eigen zit-/slaapkamer, de sanitaire ruimte wordt gedeeld met de bewoner van de aangrenzende kamer.
  • De afdelingen Wamberg en Krommenhoek bestaan in totaal uit 6 groepswoningen. In elke woning verblijven 10 mensen met complexe lichamelijke aandoeningen. Iedere bewoner heeft een eigen zit-/slaapkamer en deelt een sanitaire ruimte met de bewoner van de aangrenzende kamer.

Open woonzorglocaties

In de loop van 2024 gaan de deuren open van al onze woonzorglocaties. Omdat dit past bij wat wij als Vivent belangrijk vinden: dat mensen zelf regie hebben over hun leven. Bewoners kunnen ervoor kiezen om even van de woning af te gaan, naar buiten te gaan, te genieten van het mooie weer. We gaan van ‘veiligheid, zo vrij mogelijk’ naar ‘vrijheid, zo veilig mogelijk’. We doen dit zorgvuldig en op maat: elke bewoner krijgt een individueel plan om ervoor te zorgen dat hun behoeften en wensen worden meegenomen.

Mimakker

Onze woningen worden regelmatig bezocht door een miMakker. Deze persoon is speciaal opgeleid om met volle aandacht aan te sluiten bij de beleving van onze bewoners. Door helemaal in hun wereld te kruipen, brengt de miMakker rust en ontspanning. Hierdoor kunnen bewoner zich beter uiten en een gevoel van contact ervaren. Een miMakker is vaak bijzonder gekleed en maakt gebruik van attributen om te communiceren zonder woorden.

Geestelijke zorg

Alle bewoners van Vivent Mariaoord en hun naasten kunnen bij een geestelijk verzorger terecht voor een goed gesprek over alles wat hen bezighoudt. Een verhuizing kan allerlei gevoelens en gedachten oproepen, het kan fijn zijn om daar met iemand over te praten. Sommige bewoners hebben de behoefte om terug te kijken op hun leven, of te vertellen over belangrijke gebeurtenissen. Anderen zoeken steun bij het vinden van een nieuwe balans in deze laatste levensfase, ook belangrijke (levens)vragen dan komen voorbij. En soms is het al voldoende dat er gewoon even iemand luistert en nabij is.

Op zondag wordt er in de Burchtzaal een liturgische dienst gehouden voor bewoners en hun naasten. Tijdens deze viering is er ruimte voor bezinning, gebed, ontmoeting en samenzang.

Wie betaalt de zorg?

De zorg in het woonzorgcentrum wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Deze eigen bijdrage wordt geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wilt u weten wat de hoogte van uw eigen bijdrage wordt? Neem dan contact op met het CAK, via www.hetcak.nl of 0800-0087. Als u dat wilt, kunt u aanvullende diensten inkopen. Bekijk hier de tarievenlijst. Lees ook meer praktische informatie op de Regelhulppagina van de overheid.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Vivent Mariaoord, wilt u een rondleiding, of wilt u zich aanmelden voor een woning? Lees dan hier de folder over Mariaoord of neem contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Ervaringen

“André is in goede handen”

André woont op Kattenbosch, een afdeling voor jongen mensen met dementie op Vivent Mariaoord. “Hij kreeg de diagnose op zijn 62e”, vertelt zijn vrouw Marij. “Dan staat je wereld op zijn kop.”

Lees het verhaal

Bestanden

Folder Vivent Mariaoord Download folder
Tarievenlijst overige diensten Download tarievenlijst
Informatie over wachtlijst Download folder