Vivent Berlerode

In het centrum van Berlicum vindt u de kleinschalige woningen voor mensen met dementie en appartementen met verpleging en verzorging. Dit woonzorgcentrum heeft een dorpse, herkenbare sfeer, waarbij ontmoeting en beleving centraal staan. 

Belevingsgerichte zorg

Vivent gelooft in belevingsgerichte zorg: we vinden het belangrijk dat bewoners zich écht thuis voelen en zoveel mogelijk hun eigen dagritme kunnen aanhouden. We houden rekening met hun levensstijl en sluiten aan bij het herkenbare ritme van vroeger. Als iemand bijvoorbeeld gewend is de krant te lezen bij het ontbijt, dan zorgen we ervoor dat deze ook bij ons ’s morgens klaar ligt.

De groepswoningen hebben een warme uitstraling en zijn ingericht met herkenbare afbeeldingen uit Berlicum en omgeving. Op de gangen zien de bewoners een straatbeeld met een bushalte, een boom met een bankje, foto’s van voordeuren en natuur. Ook aan de vogelgeluiden is gedacht. De beleving van buiten geeft een vertrouwd gevoel.

In 2024 start het project ‘open deuren’. In dit project passen we de locatie aan om de bewoners zoveel mogelijk vrijheid te geven, zo veilig mogelijk.

Dit is Vivent Berlerode

Bekijk onze video (3:16 min)

Ontmoetingsplein

Centraal in Vivent Berlerode ligt het Ontmoetingsplein, dit is het kloppend hart van het woonzorgcentrum. Hier is een restaurant, er zijn verschillende gezellige zitjes en er staat een biljart. Aan de voor- en achterzijde van het gebouw kunnen bewoners genieten van een terras en een binnentuin.

Vivent Berlerode beschikt ook over een trainingsruimte, waar bewoners onder begeleiding van een fysiotherapeut kunnen bewegen. Ook is er een ruimte voor dagbesteding en een kapsalon. De verpleeghuistandarts komt op bezoek voor gebitscontroles en behandelingen, deze specialist heeft veel ervaring met mensen met dementie.

Behandeling

In Vivent Berlerode is een multidisciplinair behandelteam actief. Het team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, logopedist, verpleegkundig specialist en diëtist. Samen met bewoners en hun naaste(n) stellen zij een zorgleefplan op, daarin staan de afspraken die we maken over de zorg en de ondersteuning. Er is een therapieruimte, waar bewoners onder begeleiding kunnen werken aan de doelen uit hun persoonlijke zorgleefplan.

Geestelijke zorg

Bewoners van Vivent Berlerode en hun naasten kunnen bij een geestelijk verzorger terecht voor een goed gesprek over alles wat hen bezighoudt. De verhuizing kan allerlei gevoelens en gedachten oproepen, het kan fijn zijn om daar met iemand over te praten. Sommige bewoners hebben de behoefte om terug te kijken op hun leven, of te vertellen over belangrijke gebeurtenissen. Anderen zoeken steun bij het vinden van een nieuwe balans in deze laatste levensfase, ook belangrijke (levens)vragen dan komen voorbij. En soms is het al voldoende dat er gewoon even iemand luistert en nabij is.

Stilteruimte
Er is ook een kleine stilteruimte, waar bewoners en hun naaste(n) terecht kunnen om een kaarsje op te steken, een overledene te herdenken of om gewoon even te zitten. In de stilteruimte ligt ook een intentieboek waar mensen gedachten en gebeden in kunnen schrijven. In een gedachtenisboek worden overleden bewoners herdacht.

Mimakker

Onze groepswoningen worden regelmatig bezocht door een miMakker. Deze persoon is speciaal opgeleid om met volle aandacht aan te sluiten bij de beleving van bewoners met dementie. Door helemaal in hun wereld te kruipen, brengt de miMakker rust en ontspanning. Hierdoor kunnen bewoner zich beter uiten en een gevoel van contact ervaren. Een miMakker is vaak bijzonder gekleed en maakt gebruik van attributen om te communiceren zonder woorden.

Dagbesteding

Vivent Berlerode biedt op maandag, woensdag, donderdagmiddag en vrijdagochtend Dagbesteding aan voor de eigen bewoners en anderen uit de omgeving. Onze professionals en vrijwilligers bieden een gevarieerd activiteitenprogramma aan in vier categorieën:

  • Bewegen,
  • Geheugenfitness,
  • Sociale interactie,
  • Creativiteit.

Mensen die aan de Dagbesteding willen deelnemen, bepalen samen met onze zorgprofessional welke activiteit het beste bij hen past. Zo halen we samen het beste uit de dag.

Aanmelden

Bent u zich aan het oriënteren op een andere woning? U bent van harte welkom voor een rondleiding in Vivent Berlerode. In principe kan iedereen voor een zelfstandig huurappartement in aanmerking komen, maar bij de toewijzing gaan mensen met een zorgindicatie voor. U krijgt dan zorg van Vivent Wijkverpleging.

Om in aanmerking te komen voor een plek in een groepswoning voor mensen met dementie heeft u een passende zorgindicatie nodig. De zorgbemiddelaar van Vivent kan u helpen bij het aanvragen van deze indicatie. Als u in aanmerking komt, plaatsen we u op de wachtlijst.

Wie betaalt de zorg

Deze zorg wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Deze eigen bijdrage wordt geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wilt u weten wat de hoogte van uw eigen bijdrage wordt? Neem dan contact op met het CAK, via www.hetcak.nl of 0800-0087. Als u dat wilt, kunt u aanvullende diensten inkopen. Bekijk hier de tarievenlijst overige diensten bij Berlerode. Lees ook meer praktische informatie op de Regelhulppagina van de overheid.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Vivent Berlerode, wilt u een rondleiding, of wilt u zich aanmelden voor een woning? Neemt u dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Bestanden

Een dorp in het klein Download folder
Tarievenlijst overige diensten Download tarievenlijst
Comfortabel wonen met kwaliteit van leven Download folder
Informatie over wachtlijsten Download folder