Privacyverklaring Vivent

Iedereen is gesteld op privacy. Bij Vivent gaan we hier zeer zorgvuldig mee om. Maar om onze cliënten goede zorg te kunnen bieden is het nodig dat we persoonsgegevens vastleggen, onder andere in het elektronische cliëntendossier. Uiteraard houdt Vivent zich hierbij aan de wettelijke regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen. Hoe we omgaan met vertrouwelijke informatie is  voor u vastgelegd in onze Privacyverklaring Cliënten Vivent.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Controle over uw gegevens

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Uw rechten zijn verder beschreven in ons privacyreglement. U kunt uw gegevens opvragen via het aanvraagformulier privacy.