Kwaliteit bij Vivent

Vivent levert kwalitatief verantwoorde zorg. Hoe zorgen wij hiervoor en hoe is dat geregeld? Wat dient u te weten?

Er is een aantal onderwerpen waar u als cliënt of mantelzorger misschien niet direct bij stilstaat. Deze zijn wel van belang zodat wij uw wensen rondom zorg goed uit kunnen én mogen voeren. Ze dragen bij aan kwalitatieve en verantwoorde zorg. Vivent geeft u daarom graag vooraf de juiste informatie.

Wij kunnen kwalitatieve en verantwoorde zorg leveren, want::

  • Vivent heeft deskundig geschoolde medewerkers in dienst, die werken volgens vastgestelde richtlijnen en protocollen.
  • Vivent laat zich jaarlijks toetsen. Al onze afspraken, regelingen en protocollen zijn vastgelegd in ons kwaliteitshandboek en wij maken een kwaliteitsjaarverslag.
  • Het kwaliteitsjaarverslag van Vivent is onderdeel van ons jaardocument en de relevante kwaliteitsdata kunt u inzien bij het zorginstituut.

Algemene voorwaarden

Vivent biedt u de zorg die u nodig heeft. Dit leggen we vast in een zorgovereenkomst. Bij deze zorgovereenkomst horen ook de Algemene Voorwaarden. Mochten er nog vragen over zijn, dan beantwoorden onze zorgprofessionals deze graag.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast staan er in dit document de normen waaraan zorgverleners en zorgorganisaties moeten voldoen om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.
Vivent beschrijft in het plan Kwaliteitskader 2017-2018 hoe zij aan dit kwaliteitskader voldoen.

Vertegenwoordiging

Uw wensen staan centraal bij de zorg die Vivent u verleent. Deze kunnen tijdens uw ziekteproces veranderen. Daarom is het belangrijk dat we steeds kunnen blijven afstemmen. Dat doen we natuurlijk het liefst zo lang mogelijk met u zelf. Maar het is verstandig om tijdig vast te leggen wie u vertegenwoordigt als u dit niet meer zelf kunt.

Samenwerking met zorgverzekeraars

Vivent heeft contracten afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeraars voor alle zorgvormen.