Vertegenwoordiging

Het is verstandig om tijdig vast te leggen wie u vertegenwoordigt als u dit niet meer zelf kunt. Hoe is dit voor u geregeld? Wat kunt u zelf doen?

U bent vrij om te kiezen wie u vertegenwoordigt. Als u niets vastlegt, dan is uw partner automatisch uw vertegenwoordiger. Heeft u geen partner (meer) of is deze niet in staat om u te vertegenwoordigen, dan is de wettelijk vertegenwoordiger vaak een ouder, kind, broer of zus.

U kunt ervoor kiezen dat één vertegenwoordiger alle zaken voor u regelt. Het is echter ook mogelijk om twee vertegenwoordigers te kiezen: één voor afstemming over zorginhoudelijke aspecten en één voor financiële zaken.

Vivent vindt het belangrijk om te weten wie uw belangen vertegenwoordigt zodra u zorg van ons ontvangt. We verzoeken u dan ook om bij de intake op het formulier duidelijk te vermelden wie de door u gewenste vertegenwoordiger(s) op zorginhoudelijk en financieel vlak is of zijn.

Ondersteunende organisaties

Wij verwachten van uw vertegenwoordiger dat deze u goed vertegenwoordigt en uw belangen behartigt zoals u dat wenst en zoals dat vanuit professionele zorgverlening verwacht mag worden. Soms merken wij dat deze vertegenwoordiging een nabij familielid zwaar valt of dat iemand zijn nabije omgeving niet met deze taak wil belasten.

Wij attenderen u daarom graag op de volgende organisaties die u hierbij kunnen ondersteunen. Het staat u uiteraard vrij om hier andere organisaties in te benaderen:

  • Stichting mentorschap Nederland voor vertegenwoordiging op zorginhoudelijk vlak.
  • Bureaus voor bewindvoering (bijvoorbeeld Amos bewindvoering) voor vertegenwoordiging op financieel vlak.

Verantwoorde zorg

Uitgangspunt bij de zorg van Vivent blijft altijd het verlenen van verantwoorde zorg. In het geval dat een vertegenwoordiger dit verhindert, zullen wij dit uitvoerig met hem of haar bespreken. Mocht dit echter niet leiden tot de gewenste verbetering, dan zullen we langs de formele weg naar oplossingen zoeken, zodat verantwoorde zorg voor de cliënt gewaarborgd wordt.

Meer informatie

Meer informatie over vertegenwoordiging en mentorschap kunt u vinden in de brochure van de overheid.