Verpleeghuis na revalidatie

Soms verloopt een revalidatieproces niet voorspoedig genoeg om terug naar huis te kunnen. Als een terugkeer naar huis (voorlopig) niet realistisch is, kunt u in een verpleeghuis van Vivent komen wonen, zodat we de revalidatie hier kunnen voortzetten. 

Blijkt een terugkeer naar huis ook na verpleeghuisrevalidatie niet haalbaar? Dan zoeken we samen met u naar een passende woonomgeving. Dit kan bij Vivent zijn of bij een andere zorgaanbieder.

Vivent is gespecialiseerd in complexe revalidatietrajecten voor volwassenen (jong en oud) die op meerdere gebieden moeten werken aan herstel. Denk bijvoorbeeld aan revalidatie na:

  • een CVA (beroerte),
  • een geplande knie-, heup- of schouderoperatie (electieve orthopedie),
  • letsel door trauma (zoals een ongeval),
  • een amputatie,
  • andere aandoeningen, zoals long-, hart- of neurologische ziekten.

Vaak gaat het om ouderen, maar er komen ook jongere mensen bij ons revalideren. Uw huisarts of de specialist van het ziekenhuis kunnen u naar ons doorverwijzen.

Verpleeghuisrevalidatie

De meeste cliënten beginnen hun revalidatie op Heeseind, de gespecialiseerde revalidatieafdeling van Vivent. Daar ontvangen zij kortdurende en intensieve zorg, met als doel een terugkeer naar huis. Als deze geriatrische revalidatiezorg onvoldoende heeft opgeleverd, of als u nog meer tijd nodig heeft voor uw herstel, kan verpleeghuisrevalidatie een oplossing zijn. U verhuist dan naar een verpleegafdeling, waar we een langzamer hersteltraject doorlopen.

Wonen bij Vivent

Blijkt een terugkeer naar huis ook na verpleeghuisrevalidatie niet haalbaar? Dan helpt onze zorgbemiddelaar u graag bij de doorstroming naar een prettige, nieuwe woonomgeving bij Vivent of bij een andere zorgaanbieder. U kunt bijvoorbeeld terecht op onze afdeling voor complexe lichamelijke aandoeningen in Vivent Mariaoord.

Wie betaalt de zorg?

Verpleeghuisrevalidatie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. De vergoeding valt onder de basiszorgverzekering, u hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Elke zorgverzekering heeft wel een verplicht, jaarlijks eigen risico dat u zelf moet betalen.

Als u permanent bij Vivent komt wonen, wordt dit deels vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Deze eigen bijdrage wordt geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wilt u weten wat de hoogte van uw eigen bijdrage wordt? Neem dan contact op met het CAK, via www.hetcak.nl of 0800-0087. Zie meer informatie op deze Regelhulppagina van de overheid.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Documenten

Wilt u meer weten over revalidatie? Download folder