Vivent De Hooghe Clock

Vivent De Hooghe Clock is een woonzorgcentrum in een gezellige buurt in ’s-Hertogenbosch Noord, dichtbij de winkels en een mooi park met een dierenweide. Het centrum bestaat uit 185 zelfstandige senioren(plus)- appartementen, 42 zorgappartementen en 5 kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie.

Zorg en gezelligheid

Vivent De Hooghe Clock is een levendige ontmoetingsplek waar iedereen uit de buurt terecht kan voor zorg, gezelligheid, informatie en ondersteuning.

Er wonen zowel ouderen die nog volledig zelfstandig kunnen wonen, als mensen die zorg nodig hebben. Groot voordeel hiervan is dat het gemakkelijk is om meer zorg aan huis te krijgen als dat nodig is. Ook kunnen bewoners binnen het woonzorgcentrum verhuizen als een andere vorm van wonen noodzakelijk wordt.

Alle bewoners uit de wijk zijn welkom in het restaurant, bibliotheek en het winkeltje van De Hooghe Clock. Er is ook een informatiepunt, waar zij terecht kunnen met vragen over zorg, wonen en welzijn. Daarnaast kunnen bewoners gebruik maken van een salon, waar een kapper, schoonheidsspecialiste en pedicure op verschillende dagen in de week werkzaam zijn. Er is ook een kinderdagverblijf in De Hooghe Clock gevestigd; de aanwezigheid van de kleintjes brengt veel kijkplezier en gezelligheid met zich mee. Bovendien is er een mooie aangelegde tuin met beweegpad.

Dit is Vivent De Hooghe Clock

Bekijk onze video (3:25)

Senioren(plus)appartementen

In de senioren(plus)appartementen wonen bewoners geheel zelfstandig. Als het nodig is, kunnen zij aan huis (gespecialiseerde) verzorging, verpleging en begeleiding krijgen van het vaste team van Vivent De Hooghe Clock. Iedere bewoner die hier gebruik van maakt, krijgt een persoonlijk aanspreekpunt. De Vivent Contactpersoon zorgt ervoor dat de bewoner de juiste zorg krijgt en stemt waar nodig af met andere zorgverleners, woningcorporaties of welzijnsorganisaties in de wijk. Ook kan de Vivent Contactpersoon helpen bij het aanvragen van een indicatie als er meer zorg nodig is.

Zorgappartementen

Vivent De Hooghe Clock beschikt ook over 42 zorgappartementen. De bewoners leven zelfstandig, maar in een beschermde omgeving. Zij ontvangen intensieve verzorging, verpleging en/of ondersteuning van het vast team van Vivent De Hooghe Clock. Voor noodgevallen kunnen zij 24 uur per dag terugvallen op onze zorg.

Logeren

Mensen met een zorgvraag die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, (bijvoorbeeld omdat de mantelzorger niet beschikbaar is) kunnen in Vivent de Hooghe Clock komen logeren. Zij ontvangen dan verzorging, verpleging en/of ondersteuning van ons vaste team. Ook mensen die om andere redenen tijdelijk zorg nodig hebben, kunnen voor een korte periode bij ons verblijven totdat ze zijn hersteld.

Groepswoningen voor mensen met dementie

In de vijf groepswoningen wonen elk 8-10 mensen met dementie. Zij voeren hier samen met onze zorgprofessionals, hun familie en vrijwilligers een gezamenlijk huishouden. Ze doen boodschappen, koken, eten samen en doen de was – net als in een normaal gezin.

Vivent gelooft in belevingsgerichte zorg: we vinden het belangrijk dat bewoners zich écht thuis voelen en zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn. We houden rekening met hun levensstijl en sluiten aan bij het herkenbare ritme van vroeger.

In 2024 start het project ‘open deuren’. In dit project bekijken we voor alle doelgroepen hoe we hen de maximale vrijheid kunnen geven, zo veilig mogelijk.

miMakker

Onze groepswoningen worden regelmatig bezocht door een miMakker. Deze persoon is speciaal opgeleid om met volle aandacht aan te sluiten bij de beleving van bewoners met dementie. Door helemaal in hun wereld te kruipen, brengt de miMakker rust en ontspanning. Hierdoor kunnen bewoner zich beter uiten en een gevoel van contact ervaren. Een miMakker is vaak bijzonder gekleed en maakt gebruik van attributen om te communiceren zonder woorden.

Behandeling

In Vivent De Hooghe Clock zijn therapeuten en behandelaars aanwezig om bewoners te ondersteunen, zoals de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, gespecialiseerd verpleegkundige, geestelijk verzorger, diëtist en pedicure. Ook is er een verpleeghuistandarts met een eigen praktijkruimte, die ruime ervaring heeft met het behandelen van mensen met dementie.

Gast op de woning

Om de verhuizing voor nieuwe bewoners wat gemakkelijker te maken, biedt Vivent hen het programma ‘Gast op de woning’ aan. Zij draaien dan één of meerdere dag(del)en mee in hun toekomstige woning, zodat ze vast kunnen wennen aan hun nieuwe plek, de andere bewoners en de medewerkers. Ook kunnen ze deelnemen aan verschillende activiteiten.

Geestelijke zorg

Alle bewoners van Vivent De Hooghe Clock en hun naasten kunnen bij een geestelijk verzorger terecht voor een goed gesprek over alles wat hen bezighoudt. De verhuizing kan allerlei gevoelens en gedachten oproepen, het kan fijn zijn om daar met iemand over te praten. Sommige bewoners hebben de behoefte om terug te kijken op hun leven, of te vertellen over belangrijke gebeurtenissen. Anderen zoeken steun bij het vinden van een nieuwe balans in deze laatste levensfase, ook belangrijke (levens)vragen dan komen voorbij. En soms is het al voldoende dat er gewoon even iemand luistert en nabij is.

Kerkdienst

Elke twee weken is er een rooms-katholieke gebedsdienst voor bewoners en hun naasten, één keer per maand is er een bijeenkomst met een dominee. Tijdens deze vieringen is er ruimte voor bezinning, gebed, ontmoeting en samenzang.

Dagbesteding

Vivent De Hooghe Clock biedt van maandag tot en met vrijdag van 10.00-16.00 uur dagbesteding aan voor de eigen bewoners en anderen uit de wijk. Onze professionals en vrijwilligers bieden een gevarieerd activiteitenprogramma aan in vier categorieën:

  • Bewegen
  • Geheugenfitness
  • Sociale interactie
  • Creativiteit

Bewoners die aan de dagbesteding willen deelnemen, bepalen samen met onze zorgprofessional welke activiteit het beste bij hen past. Zo halen we samen het beste uit de dag.

Activiteiten voor alle bewoners

Onze afdeling Welzijn organiseert samen met vrijwilligers en bewoners regelmatig uitstapjes. Er zijn ook vaste activiteiten waaraan bewoners kunnen deelnemen, zoals Beweeg u fit, zwemmen en kaarten. De Hooghe Clock heeft een eigen bridgeclub en er is een biljartvereniging met biljartlokaal. Daarnaast werken we actief samen met verenigingen in de wijk.

Aanmelden

Bent u zich aan het oriënteren op een andere woning? U bent van harte welkom voor een rondleiding in Vivent De Hooghe Clock. Om in aanmerking te komen voor een zorgappartement of plek in een groepswoning voor mensen met dementie, heeft u een zorgindicatie nodig. De zorgbemiddelaar van Vivent kan u helpen bij het aanvragen van deze indicatie. Als dat nodig of wenselijk is, plaatsen we u op de wachtlijst. Om in aanmerking te komen voor een senioren(plus) appartement moet u ingeschreven staan als woningzoekende bij Thuispoort (voorheen WoonService Regionaal).

Wie betaalt deze zorg?

Het wonen in het woonzorgcentrum wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Deze eigen bijdrage wordt geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wilt u weten wat de hoogte van uw eigen bijdrage wordt? Neem dan contact op met het CAK, via www.hetcak.nl of 0800-0087. Als u dat wilt, kunt u aanvullende diensten inkopen. Bekijk hier de tarievenlijst. Lees ook meer praktische informatie op de Regelhulppagina van de overheid.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Vivent De Hooghe Clock, of wilt u zich aanmelden voor een woning? Neemt u dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Bestanden

Folder Vivent De Hooghe Clock Download folder
Tarievenlijst overige diensten Download tarievenlijst
Informatie over wachtlijst Download folder