Revalideren bij Vivent

Uw revalidatie bij Vivent

Na een ongeluk, operatie of beroerte wilt u graag snel weer zoveel mogelijk zelf doen. Maar vaak moet u daarvoor eerst revalideren. U kunt bij Vivent terecht als u moet revalideren na een ziekenhuisopname. We hebben een eigen revalidatieafdeling, maar bieden ook poliklinische revalidatie en behandeling aan huis. Samen met u kijken we wat het beste bij u past en werken we aan uw herstel. Een multidisciplinair team staat daarbij voor u klaar.

Wanneer kunt u bij ons revalideren?

U kunt bij Vivent revalideren als u uit het ziekenhuis komt na:

 • een CVA (beroerte)
 • een geplande knie-, heup- of schouderoperatie (electieve orthopedie)
 • letsel door trauma
 • een amputatie
 • andere aandoeningen, zoals longziekten, hartziekten of neurologische aandoeningen

U wordt dus doorverwezen door uw specialist en in sommige gevallen door uw huisarts.

We bieden geriatrische revalidatie. Dat betekent dat we gespecialiseerd zijn in revalidatie bij volwassenen (jong en oud) die (tijdelijk) kwetsbaar zijn door meerdere aandoeningen of gevolgen van een aandoening.

“Kijk naar wat je nu alweer kunt!”

Verpleegkundige Karlijn Storij van revalidatieafdeling Heeseind van Vivent: “Als iemand het even niet ziet zitten, laat ik zien hoeveel vooruitgang hij of zij al heeft geboekt. Als ik dan de blijdschap en trots zie, dat is het mooiste dat er is!”
Lees het hele interview

Hoe kunt u revalideren bij Vivent?

In de meeste gevallen komt u tijdelijk te wonen op onze revalidatieafdeling Heeseind in Vivent Mariaoord in Rosmalen. Om de overgang van ziekenhuis naar revalidatieafdeling goed te laten verlopen, schakelt het transferpunt van het ziekenhuis met de zorgbemiddelaar van Vivent. De zorgprofessionals van de afdeling Heeseind begeleiden u bij de opname. De specialist ouderengeneeskunde van Vivent wordt uw behandelend arts. Die stemt met u en de behandelaars af welke therapeuten bij uw revalidatie nodig zijn. Samen werkt u aan een spoedig herstel, zodat u weer zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren en naar huis of naar een andere passende woonomgeving kunt gaan.

“Mijn moeder verblijft er nu na een zwaar herseninfarct. Fijne plek om te revalideren, super tevreden hoe ze begeleid wordt door kundige en lieve medewerksters en medewerkers van Vivent. #thnx. #diep respect.”

“Revalideren is hard werken”

Specialist Ouderengeneeskunde Marja Chirangi over revalideren bij Vivent: “Revalideren is hard werken, het vraagt veel van de cliënt en zijn naasten. Vertrouwen is daarbij de basis, want van daaruit kun je samen stappen maken.”
Lees het hele interview

Behandelaars bij uw revalidatie

Er is een multidisciplinair team van behandelaars die met u gaan werken aan uw revalidatie en herstel. Zij geven, afhankelijk van uw revalidatiedoelen, zowel individuele therapie als groepstherapie.

 • specialisten ouderengeneeskunde
 • fysiotherapeuten en bewegingsagogen
 • logopedisten
 • ergotherapeuten
 • diëtisten
 • psychologen
 • geestelijk verzorgers

De zorgprofessionals op de revalidatieafdeling zijn ook allemaal aanvullend geschoold tot paramedisch assistent. Zij hebben dus kennis van de therapie die de behandelaars tijdens de revalidatie leveren. Zo kunnen ook zij u de juiste therapeutische begeleiding geven (oefenen, bewegen en dagelijkse handelingen).

Interesse in revalideren bij Vivent?
Vraag uw arts of u naar ons kunt worden verwezen.

Vormen van revalidatie bij Vivent

Bij Vivent kunt u op verschillende manieren revalideren:

 • revalideren op de afdeling Heeseind in Vivent Mariaoord
 • poliklinisch revalideren, met eventueel aanvullend wijkverpleging of dagbehandeling
 • therapie bij één van de Vivent praktijken voor fysiotherapie, ergotherapie of logopedie bij u in de buurt
 • overgang naar een verpleeghuis
 • herstelbed bij acute zorg.

We lichten de verschillende mogelijkheden graag voor u toe.

Revalidatieafdeling Heeseind

Wat gebeurt er als u op onze revalidatieafdeling verblijft? We werken er samen aan dat u zo snel mogelijk, op een verantwoorde manier, weer zelfstandig kunt functioneren. Herstelgerichte zorg noemen we dat.

De revalidatieafdeling van Vivent heeft een zogenaamd therapeutisch leefklimaat. Dat betekent dat we u zoveel mogelijk laten trainen op uw dagelijkse bezigheden. Het doel van uw revalidatie is immers om uw zelfstandigheid zo snel mogelijk terug te krijgen. Zo kijkt de zorgprofessional bijvoorbeeld met u naar hoe u zelf een kopje koffie kunt maken in plaats van u het drinken te brengen.

Revalidatieafdeling Heeseind is bovendien gespecialiseerd in CVA (beroerte) en COPD.

Uw familielid nodigen we graag uit voor de Carrousel, een meeloopdag voor familieleden en andere betrokken mantelzorgers. Die gaan dan een keer mee naar uw therapieën om meer inzicht te krijgen in uw revalidatieproces. Zo ervaren zij niet alleen hoe de revalidatie eraan toe gaat, maar kunnen zij u ook ondersteunen bij uw oefeningen.

“Ik ben uitermate tevreden over de zorg die ik kreeg. Ik had mijn pees afgescheurd aan mijn linkerknie, ben geopereerd en moest revalideren.

Ik ben erg goed ondersteund door therapeuten en de verzorgsters.”

Poliklinisch revalideren

We streven ernaar dat u na het revalidatieproces weer zelfstandig thuis kunt wonen. Als dat nodig is, kunt u uw revalidatie poliklinisch voortzetten. U komt dan naar de therapieruimtes in Vivent Mariaoord. U werkt met dezelfde therapeut of behandelaar die u tijdens uw revalidatie op de revalidatieafdeling heeft behandeld. Die weet immers precies hoe het met u gaat. Indien wenselijk kan de behandelaar ook bij u thuis komen.

Zorg thuis en dagbehandeling na revalidatie

Heeft u na uw revalidatie thuis extra zorg nodig? Dan kunt u terecht bij Vivent Wijkverpleging. De zorgprofessionals komen bij u thuis voor de juiste zorg en werken samen met de therapeuten die bij uw poliklinische revalidatie betrokken zijn. Aanvullend kan ook de dagbehandeling voor u een goed vervolg zijn op uw revalidatietraject.

Revalidatie in praktijk voor fysiotherapie, ergotherapie of logopedie

U kunt ook kiezen voor revalidatie of therapie bij één van de Vivent praktijken voor fysiotherapie, ergotherapie of logopedie bij u in de buurt

Fysiotherapie

Als u gaat revalideren kijken we eerst samen naar uw hulpvraag en uw verwachtingen:

 • waar u heeft u last van?
 • wat kunt u daardoor niet meer?
 • wat betekent dit voor u?
 • wat kunnen we doen om dit weer mogelijk te maken (door training en hulpmiddelen)?

We maken afspraken over wat u wilt leren, hoe we de voortgang bewaken, en wat er haalbaar is op welke termijn.

Ergotherapie

Activiteiten die u wilt of moet kunnen, weer zo goed mogelijk uitvoeren in uw eigen leef-, woon- en werkomgeving. Dat is waar u bij uw revalidatie samen met de ergotherapeut aan werkt. De ergotherapeut kijkt tegen welke (lichamelijke, sociale of emotionele) problemen u aanloopt en hoe u die kunt oplossen. U krijgt dan, afhankelijk van uw situatie, praktische trainingen, compensatiestrategieën of hulpmiddelen.

Logopedie

Als u kauw- of slikproblemen heeft helpt de logopedist u met intensieve therapie. Bij communicatieproblemen bepaalt u samen wat u probleem is en met welke therapie we de problemen kunnen verminderen. Soms is daarbij een hulpmiddel nodig. De logopedist kan u daarover tijdens uw revalidatie adviseren.

Verpleeghuis na revalidatie

Soms is het niet mogelijk om na uw revalidatie weer thuis te gaan wonen. Dan kijken we naar een andere passende woonomgeving. U kunt dan bijvoorbeeld in Vivent Mariaoord terecht op onze afdeling voor complexe lichamelijke aandoeningen. Daar woont u in een woonunit met de juiste zorg die past bij uw lichamelijke aandoening.

Herstelbed: acute zorg om te herstellen

In Vivent Mariaoord bieden we ook tijdelijke herstelgerichte zorg. We noemen dit eerstelijns verblijf.
Voor deze zorg komt u in aanmerking als er onverwacht iets in uw medische situatie of in uw thuissituatie verandert. Als u daardoor thuis niet de juiste (acute) zorg en behandeling kunt krijgen, dan bieden we een herstelbed (spoedbed) aan. Hier kunt u voldoende herstellen om zo snel mogelijk, op een verantwoorde manier, weer naar huis te gaan.

Revalidatie: het aanbod van Vivent

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem u dan gerust contact met ons op.

Download folder

Wilt u meer informatie over het revalidatie aanbod van Vivent?

Download folder

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Nieuws

Ouderenzorg in Noordoost-Brabant gaat samen voor duurzaam

Samenwerkingsverband VVT Noordoost-Brabant ondertekent Green Deal Duurzame Zorg 3.0 Op 19 december 2022 hebben 12 bestuurders van het samenwerkingsverband VVT Noordoost-Brabant hun handtekening gezet onder…

Lees verder Alle nieuwsberichten

Volg ons op