Fysiotherapie, ergotherapie en logopedie

Als u moet revalideren, bijvoorbeeld na een ongeval, operatie of beroerte, dan doet u dat het liefst in uw eigen omgeving. Daarom biedt Vivent fysiotherapie, ergotherapie en logopedie aan bij één van onze locaties in de buurt. Onze therapeuten bezoeken u ook thuis.

Fysiotherapie

Voor de fysiotherapeut van Vivent staan uw wensen centraal. Samen maken we afspraken over wat u (weer) wilt leren, wat haalbaar is en hoeveel tijd dat kost. We kijken niet alleen naar uw fysieke klachten, maar ook hoe deze u belemmeren in uw dagelijks leven én wat we daaraan in brede zin kunnen doen. Stel dat u bijvoorbeeld knieklachten heeft en daardoor niet meer op de fiets naar de kaartclub kunt; dan doen we niet alleen oefeningen voor uw knie, maar we bekijken bijvoorbeeld ook of we uw fiets kunnen aanpassen. Zodat u uiteindelijk, linksom of rechtsom, toch weer kunt gaan kaarten.

fysiotherapie

Ergotherapie

Als u door een ziekte, trauma, beperking of handicap uw dagelijkse handelingen niet
meer naar wens kunt uitvoeren, dan kan de ergotherapeuten van Vivent u helpen. Bijvoorbeeld als u moeite heeft bij koken, aankleden, lopen, wassen of boodschappen doen. De ergotherapeut bekijkt samen met u welke dagelijkse handelingen u niet meer naar wens kunt uitvoeren en welke oplossingen er zijn. Op een praktische manier werken we aan doelen die voor u belangrijk zijn, bijvoorbeeld door opnieuw of anders te leren handelen. Zodat u weer zo zelfstandig mogelijk functioneert.
De ergotherapeut kan u en uw mantelzorgers ook adviseren over hulpmiddelen en voorzieningen die beschikbaar zijn.

Logopedie

Tijdens uw revalidatie bij Vivent kunt u te maken krijgen met de logopedist als u klachten ervaart op het gebied van: kauwen en slikken, spreken, begrijpen, lezen, schrijven en ademhaling. Vanuit uw hulpvraag en mogelijkheden kijken we samen naar een gericht behandeltraject (advisering en begeleiding).

Wijkverpleging

Indien nodig kunnen de zorgprofessionals van Vivent Wijkverpleging u thuis extra ondersteuning bieden. Zij stemmen hun inzet af met de therapeuten die bij uw revalidatie zijn betrokken, bijvoorbeeld over het doen van oefeningen in de thuissituatie. Zo werken we samen met u aan een voorspoedig herstel.

Wie betaalt de zorg?

Behandelingen voor fysiotherapie worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Mocht u geen aanvullende verzekering hebben en alleen basis verzekerd zijn, dan betaalt u deze behandelingen zelf. Voor mensen met een chronische aandoening waarvoor ze therapie willen ontvangen (denk aan COPD, Parkinson, CVA, etc) zijn er uitzonderingen. Onze medewerkers kunnen u hier meer over vertellen.
Elke zorgverzekering heeft wel een verplicht, jaarlijks eigen risico dat u zelf moet betalen. Hoe wijkverpleging wordt vergoed leest u hier. Hoe ergotherapie wordt vergoed leest u in de folder onderaan op deze pagina.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Bestanden

Wilt u meer weten over revalidatie? Download folder
Lees meer over fysiotherapie van Vivent Download folder
Lees meer over ergotherapie van Vivent Download folder
Lees meer over logopedie van Vivent Download folder