Tip of klacht

Vivent hecht grote waarde aan de mening van cliënten en medewerkers. Er zijn diverse mogelijkheden om uw mening te uiten.

Bent u tevreden over de zorg van Vivent? Wilt u dat uw mening anderen helpt om een juiste keuze voor een zorgorganisatie te maken? Laat het weten op Zorgkaart Nederland. Hier kunt u uw mening per locatie en thuiszorgteam van Vivent geven.

Heeft u een tip voor Vivent om iets op een andere manier aan te pakken? Dan horen wij deze uiteraard ook graag. Kennis delen, leren en verbeteren staat bij ons voorop. Geef ons uw tip via tip@vivent.nl.

Heeft u een klacht?

U kunt dan terecht bij de klachtenbemiddeling voor cliënten van Vivent of bij de klachtenfunctionaris.

De zorg is en blijft mensenwerk. Waar mensen werken, kan er iets niet naar behoren verlopen. Vivent stelt het zeer op prijs om te horen wat er niet goed gaat of wat er volgens u anders had moeten lopen. Doordat u uw klacht meldt, kunnen wij passende maatregelen nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Bent u ontevreden en u komt er niet uit met de zorgverlener (s) of u wilt hierbij ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris:
E-mail: klacht@vivent.nl
Telefoon: ma t/m vrijdag: 06 – 31 67 63 10

De klachtenfunctionaris kiest geen partij, heeft geen oordeel, is onafhankelijk en probeert bij te dragen aan het vinden van een oplossing. Zij kan u informatie geven, ondersteunen en begeleiden. Ook kan zij bemiddelen tussen u en de betrokken zorgverlener(s), als een gesprek tussen u en de zorgverlener in eerste instantie onvoldoende oplevert.

Kunt u niet zelf uw ongenoegen kenbaar maken of zelf een klacht indienen of in gesprek gaan met de klachtbemiddelaar? Dan mag uw familie, naasten of vertegenwoordiger dat voor u te doen. In bepaalde situaties moet u wel toestemming geven aan uw familie, naasten of vertegenwoordiger zodat we zeker weten dat u het hiermee eens bent.

Meer informatie over Vivent en klachten vindt u hieronder in het klachtenreglement voor cliënten van Vivent.

Documenten

Klachtenreglement Vivent Download hier
Uw mening horen wij graag Download flyer

Cliëntenraad

Wist u dat onze vijf woonzorgcentra en de wijkzorg een cliëntenraad hebben, die u vertegenwoordigt? Ook zij horen graag hoe u de zorg ervaart. Lees meer over onze cliëntenraden.

Overige informatie vindt u hier:

Vragen over Wet zorg en dwang (Wzd)?

Heeft u een vraag of klacht over onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang)? Dan kunt u terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon. Zie ook deze pagina over de Wet zorg en dwang.