Cliëntenraden

Vivent kent 5 cliëntenraden en 1 centrale cliëntenraad. In iedere cliëntenraad zitten leden die spreken namens de bewoners en cliënten van dit onderdeel van Vivent. In de centrale cliëntenraad zit een lid uit elk van de andere raden. Zij overleggen met de manager van het onderdeel. 

De cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur van Vivent. Als zij daarom vragen, maar ook als de cliëntenraad vindt dat dit nodig is geven zij advies. De adviezen gaan over onderwerpen die voor u van belang zijn. Soms moet het bestuur dit advies volgen, soms kunnen ze een ander besluit nemen. Wanneer dat mag staat In de Wet op de Medezeggenschap Cliënten van Zorginstellingen (WMCZ).

Spreken namens u

De cliëntenraad bewaakt de kwaliteit van de zorg. We doen voorstellen voor verbeteringen als dat nodig is. Denk aan nieuwe projecten, technische ontwikkelingen of veranderingen in kosten. De cliëntenraad bekijkt wat dit voor u betekent. En we geven advies over de zaken waarmee Vivent rekening kan houden. Zo behartigen de leden zo goed mogelijk uw belangen.

Wij horen graag van u

Het is voor de cliëntenraden belangrijk om te weten wat er onder de cliënten van Vivent leeft. Dus heeft u, als cliënt van Vivent of mantelzorger, vragen, ideeën voor verbetering, wensen of meningen? Laat het dan weten! Wij nemen uw onderwerp graag mee in onze overleggen.

Wij zoeken meedenkers!

Wil u met ons meedenken? En het ons laten weten als er iets speelt? Mogen we u af en toe om uw mening vragen over een specifiek onderwerp? Meld u dan aan als meedenker.

Wij zoeken nieuwe leden

Vindt u het ook leuk om mee te luisteren en te praten over de zorg? Dan is de cliëntenraad misschien wel iets voor u! Klik hier voor meer informatie.

Cliënttevredenheid Vivent

Hoe ervaren cliënten en bewoners de zorg en ondersteuning van Vivent?

Lees meer