Cliëntenraad bij Vivent

Cliëntenraden

Vivent kent zes cliëntenraden.

Iedere cliëntenraad bestaat uit leden die de cliënten van dit onderdeel van Vivent vertegenwoordigen. De centrale cliëntenraad bestaat uit een afvaardiging van de andere cliëntenraden. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en divisiemanagers van Vivent. De adviezen gaan over onderwerpen die voor u, als cliënt van belang zijn. In een aantal gevallen is dit advies ook bindend. In de Wet op de Medezeggenschap Cliënten van Zorginstellingen (WMCZ) is dat vastgelegd.

Vertegenwoordiging van u

De cliëntenraad bewaakt de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en komen met verbetervoorstellen als dat nodig is. Voorbeelden van onderwerpen zijn nieuwe projecten, technische ontwikkelingen of veranderingen in tarieven. De cliëntenraad bekijkt wat dit voor u betekent en adviseert over de zaken waarmee Vivent rekening kan houden. Zo behartigen de leden zo goed mogelijk uw belangen.

We horen graag van u

Het is voor de cliëntenraden belangrijk om te weten wat er onder de cliënten van Vivent leeft. De leden hechten bijvoorbeeld veel belang aan cliëntenraadplegingen en beoordelen de uitkomsten van dergelijke onderzoeken. De leden zijn overwegend zelf cliënt van Vivent, of hebben affiniteit met de sector. Zij kunnen zich dan ook goed inleven in de onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde komen.

De cliëntenraden behandelen overigens geen individuele vragen of klachten. Voor klachten bestaat een klachtenregeling.

Maar heeft u, als cliënt van Vivent of mantelzorger, vragen, ideeën voor verbetering, wensen of meningen? Laat het dan weten! Wij nemen uw onderwerp graag mee in onze overleggen.

Wilt u contact, informatie of heeft u interesse?

Wilt u meer informatie? Dan kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de cliëntenraden Vivent, 06 – 31 67 63 95, clientenraad@vivent.nl.

Heeft u interesse om zelf lid te worden van een van de cliëntenraden van Vivent? U bent van harte welkom. We informeren u graag over de cliëntenraad van uw voorkeur. Neem contact op met de ambtelijk secretaris van de cliëntenraden Vivent, 06 – 31 67 63 95, clientenraad@vivent.nl

Nieuws

Jaarverslag 2022 Vivent

In het Jaardocument 2022 kijken we terug op het afgelopen jaar: een nieuwe meerjarenstrategie, regionale samenwerking, een positief financieel resultaat en in de Top 10 van best gewaardeerde zorgorganisaties.

Lees verder Alle nieuwsberichten

Volg ons op