Cliëntenraad Vivent Berlerode en Vivent Donkenhof

Familie die kan meepraten, meedoen en meebeslissen, dat vinden we belangrijk bij de cliëntenraad. Daarom werken we als cliëntenraad graag met u samen.

Zoek ons dus gericht op of spreek ons aan als u tips of ideeën heeft. Zo zorgen we er samen voor dat de bewoners, ondanks hun beperkingen, een waardevol leven kunnen leiden!

Wat kunnen we voor u doen?

Laat het ons weten als u een vraag, een wens of een idee voor verbetering heeft. Wij bespreken uw onderwerp graag in ons overleg.

Denkt u met ons mee?

We zoeken meedenkers en leden! Komt u ons versterken?

Wie zijn wij?

Mari van Grinsven

“De laatste periode van haar leven woonde mijn moeder in Vivent Donkenhof in Den Dungen. Binnen deze kleinschalige woonvorm (met fraaie belevingstuin) verlenen zorgprofessionals en vrijwilligers passende en kwalitatief hoogwaardige zorg aan mensen met dementie. Als cliëntenraadslid mag ik daar een steentje aan bijdragen en dat geeft voldoening.”

Corrie Copier

“Ik ben Corrie Copier en kom op voor de bewoners van Vivent Berlerode. Ik heb bijna 21 jaar bij Vivent Jeugdgezondheidszorg gewerkt. Ik heb daardoor ook veel ervaring met familieleden die extra zorg nodig hadden. Ik denk bij ieder onderwerp dat besproken wordt: welke meerwaarde heeft dit voor de bewoners van Vivent Berlerode? De bewoner zou immers uitgangspunt moeten zijn bij iedere actie.”

Dolly Princen

“Ik ben Dolly Princen en ik vertegenwoordig de bewoners van Vivent Berlerode. Ik heb 35 jaar met veel plezier in de gezondheidszorg gewerkt. Het centraal stellen van de cliënt vind ik het belangrijkste. Ik vind het leuk om contact met de bewoners te onderhouden om te ondervinden wat ze zoal bezighoudt en wat er eventueel verbeterd kan worden.”

Contact

Bel met de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, 06 – 31 67 63 95 of stuur een e-mail naar clientenraad@vivent.nl.