Mantelzorgers

Zorgen voor een geliefde, familielid, vriend of buur is bijzonder en belangrijk. Maar, dat kan ook behoorlijk intensief zijn. Bij Vivent zien we mantelzorgers als onmisbare partners: samen zorgen we ervoor dat mensen het beste uit hun dag kunnen halen. 

Daarbij letten we ook goed op de draagkracht van de mantelzorger; er zijn verschillende vormen van mantelzorgondersteuning waarvan zij gebruik kunnen maken.

Door de vergrijzing en het personeelstekort in de zorg worden mantelzorgers steeds belangrijker. We hebben elkaar nodig om goed voor mensen te kunnen blijven zorgen, en bepalen dan ook steeds meer samen hoe we de zorg het beste kunnen invullen, zonder dat de mantelzorger wordt overvraagd.

Familieparticipatie

Voor alle locaties en wijkteams van Vivent is familieparticipatie een belangrijk onderdeel van de zorg. De vraag ‘Ken je mij?’ staat centraal in de manier waarop we met elkaar in gesprek gaan en de zorg invullen. In de ‘driehoek’ tussen cliënt, familie en Vivent besteden we ook aandacht aan passende ondersteuning aan mantelzorgers en naasten. Er zijn allerlei manieren waarop we hun zorgtaken kunnen verlichten. Zo kunnen we bijvoorbeeld anderen in het netwerk inschakelen om een deel van de taken over te nemen. Maar er zijn ook andere vormen van mantelzorgondersteuning.

Ondersteuning

Op www.rijksoverheid.nl vindt u een overzicht van alle ondersteuning die er in Nederland beschikbaar is voor mantelzorgers.
Ook op www.mantelzorg.nl vindt u nuttige informatie, waaronder een overzicht van alle organisaties die er zijn voor mantelzorgondersteuning. U kunt ook bellen met de Mantelzorglijn, via (030) 760 60 55.
Uw gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning aan mantelzorgers; hier kunt u specifieke informatie krijgen over de organisaties die bij u in de buurt actief zijn; denk aan onafhankelijk cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars en vrijwilligersorganisaties.

Respijtzorg

Mantelzorg kan intensief zijn. Daarom is er voor mantelzorgers respijtzorg. Bij respijtzorg neemt iemand anders tijdelijk de taken van de mantelzorger over. Dit wordt ook wel vervangende zorg genoemd. Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor een ander langer volhouden.

Uw gemeente weet wat in uw omgeving de mogelijkheden zijn. Op de website van de rijksoverheid vindt u ook meer informatie over respijtzorg.

Ontmoetingsavonden

Vivent organiseert regelmatig ontmoetingsavonden, waarop mantelzorgers tips en ervaringen kunnen uitwisselen, of in gesprek kunnen gaan over zaken waar zij tegenaan lopen. De ontmoetingsavonden worden begeleid door een medewerker van Vivent.

Cursus Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen

Zorgen voor iemand met een ziekte of lichamelijke beperking vereist ook een bepaalde handigheid; daarnaast is het belangrijk dat u uw eigen (fysieke) belasting goed bewaakt. Als u wilt leren hoe anderen op een verantwoorde manier kunt helpen bij hun persoonlijke verzorging, kunt u daarvoor een gratis cursus volgen. De cursus Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) wordt in Noordoost-Brabant aangeboden door het netwerk IedereenZorgt, in samenwerking met het Koning Willem I College. Aan bod komen:

  • Wassen en mondzorg;
  • Aankleden;
  • Een bed verschonen terwijl iemand nog in bed ligt;
  • Iemand verplaatsen van bed naar stoel, rolstoel of rollator;
  • Het gebruik van steunkousen en andere hulpmiddelen;
  • Naar het toilet gaan;
  • Het gebruik van een rollator en rolstoel.

Lees hier meer over de ADL cursus.

IedereenZorgt is een samenwerkingsverband van Verpleging, Verzorging & Thuiszorgorganisaties in Noordoost-Brabant, waaraan ook Vivent deelneemt.

Wilt u meer informatie?

Wilt meer weten over ondersteuning bij mantelzorg? Neem dan contact op met uw gemeente, of met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Ervaringen

“We proberen het leven een beetje te vieren”

André woont op Kattenbosch, een afdeling voor jongen mensen met dementie op Vivent Mariaoord. “Hij kreeg de diagnose op zijn 62e”, vertelt zijn vrouw Marij. “Dan staat je wereld op zijn kop.”

Lees het verhaal