Revalidatie vanuit thuis

Bent u voldoende hersteld om weer naar huis te kunnen, maar is uw revalidatie nog niet volledig afgerond? Dan kunnen we uw behandeling ambulant voortzetten. U woont dan thuis, maar komt regelmatig naar Vivent om verder te werken aan uw herstel.

Wie een tijdje in het ziekenhuis heeft gelegen, wil vaak maar één ding: zo snel mogelijk terug naar huis. Toch lukt dat niet altijd meteen. In dat geval kunt u tijdelijk verblijven op Heeseind, de revalidatieafdeling Vivent Mariaoord. Hier werken we samen verder aan uw herstel.

Zodra u zich weer enigszins zelfstandig kunt redden, kunt u naar huis, zelfs al is uw revalidatieproces nog niet klaar. Vivent ondersteunt u in deze fase op verschillende manieren, zowel bij u thuis als bij ons op locatie (dit noemen we ambulant). We bewegen steeds mee met wat u nodig heeft.

Multidisciplinair team

Als u weer thuis kunt wonen, komt u voor uw behandeling nog een aantal keer per week naar één van onze locaties, waar u wordt bijgestaan door ons multidisciplinaire team. Dit team bestaat uit een specialist oudergeneeskunde of een verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en psycholoog; zij stemmen hun inzet af op uw revalidatiedoelen. U kunt zowel individuele therapie als groepstherapie krijgen. De specialist ouderengeneeskunde of de verpleegkundig specialist wordt uw behandelend arts; deze stemt met u en het team af welke therapieën u nodig heeft.

Hebt u op Heeseind gerevalideerd? Dan houdt u dezelfde arts voor revalidatie-gerichte zaken. Deze persoon weet immers precies hoe het met u gaat, daardoor kan uw revalidatie ononderbroken doorlopen.

In overleg met ons kunt u bij ambulante revalidatie ook kiezen voor behandeling op één van de andere locaties van Vivent, bij u in de buurt.

Wijkverpleging

Als u naast oefening ook nog verpleging nodig heeft, kunnen de zorgprofessionals van Vivent Wijkverpleging u die aan huis bieden. Zo werken we samen met u aan een voorspoedig herstel.

Wie betaalt de zorg?

Ambulante revalidatie die volgt op uw verblijf op Heeseind, wordt vergoed door uw zorgverzekeraar en soms (voor beperkte duur) vanuit de geriatrische revalidatiezorg. De vergoeding valt onder de basisverzekering, u hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Elke zorgverzekering heeft wel een verplicht, jaarlijks eigen risico dat u zelf moet betalen.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Vivent Mariaoord

Revalidatie

Documenten

Wilt u meer weten over revalidatie? Download folder