Dagbehandeling bij NAH

Dagbehandeling is er voor iedereen die thuis kan blijven wonen, maar wel intensieve behandeling of begeleiding nodig heeft. Daarvoor komt u dan overdag naar Vivent Mariaoord. Onze zorgprofessionals helpen u om zo goed mogelijk te blijven functioneren, ondanks uw hersenletsel.

Dagbehandeling is er voor iedereen die thuis kan blijven wonen, maar wel intensieve behandeling of begeleiding nodig heeft. Daarvoor komt u dan overdag naar Vivent Mariaoord. Onze zorgprofessionals helpen u om zo goed mogelijk te blijven functioneren, ondanks uw hersenletsel.

Behandelplan

In een intakegesprek met u en uw naaste(n) bespreken we samen wat uw wensen zijn; daarbij richten we ons op wat er nog wel kan. De behandeling die u nodig heeft, leggen we vast in een behandelplan dat is aangepast op uw niveau. Dit plan wordt vervolgens besproken in ons multidisciplinaire team. Uw naaste wordt uitgenodigd om bij deze bespreking aanwezig te zijn; hun draagkracht en draaglast nemen we mee in het plan.

Multidisciplinair team

Het multidisciplinair team bestaat uit een specialist oudergeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en psycholoog. De specialist ouderengeneeskunde wordt uw behandelend arts; deze stemt met u en het team af welke therapeuten worden betrokken bij uw behandeling. Alle betrokkenen zijn gespecialiseerd in het werken met mensen met NAH. De eigen huisarts blijft altijd de behandelend arts.

Dagprogramma op maat

Uw dagprogramma wordt op maat samengesteld, het bestaat uit een combinatie van verschillende activiteiten en groepstherapieën. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan:

  • Fysiotherapie en beweging,
  • Ergotherapie
  • Geheugentraining,
  • Lunchtherapie,
  • Gespreksgroepen,
  • Afasiegroep om de spraak te stimuleren,
  • Therapie voor de arm- en handfunctie,
  • Koken.

Alle groepen bestaan uit maximaal acht personen en worden begeleid door verschillende therapeuten en groepsbegeleiders.
Als u uw behandeldoelen heeft behaald, eindigt de Dagbehandeling. Waar nodig kunnen we u dan adviseren over een passend vervolgtraject.

Betrokkenheid van mantelzorgers

Onze behandelaars vinden het belangrijk om uw mantelzorgers nauw te betrekken bij de Dagbehandeling, want zij kunnen u motiveren en helpen oefenen in de thuissituatie. Daarom houden we hen goed op de hoogte van uw herstel. Er is ook aandacht voor hun draagkracht. Als de zorg te zwaar dreigt te worden, dan bespreekt onze gespecialiseerd verpleegkundige NAH welke oplossingen er mogelijk zijn.

Wie betaalt deze zorg?

Dagbehandeling bij Vivent wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Welke wet in uw situatie geldt, hangt af van de duur en de intensiteit van de zorg die u nodig heeft. U heeft in beide gevallen een zorgindicatie nodig. Onze medewerkers kunnen u hier meer over vertellen. 
Als uw zorgverzekeraar de Dagbehandeling betaalt, valt dit onder de basisverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Elke zorgverzekering heeft wel een verplicht, jaarlijks eigen risico dat u zelf moet betalen.

Als de Dagbehandeling wordt betaald vanuit de Wlz, betaalt u wel een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De eigen bijdrage wordt geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wilt u weten wat de hoogte van uw eigen bijdrage wordt? Neem dan contact op met het CAK, via www.hetcak.nl of 0800-0087.

Heeft u al een zorgindicatie vanuit de Wlz? Dan kunt u zich direct aanmelden voor de Dagbehandeling NAH. Vivent helpt u daar graag bij.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Bestanden

Wilt u meer informatie over Vivent NAH? Download folder
Wilt u meer informatie over Vivent Dagbehandeling? Download folder
Ervaringen

“Ik heb hier zoveel geleerd!”

Sjannie van Orsouw ging naar de Dagbehandeling NAH. Ze leerde er opnieuw dagelijkse bezigheden en zit nu beter in haar vel.

Lees het verhaal