Niet Aangeboren Hersenletsel

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is hersenschade die bijvoorbeeld ontstaat door een ongeval of ziekte. Hoe groot de gevolgen hiervan zijn, hangt af van het gebied in het brein dat is beschadigd. Maar de impact op het dagelijks leven is bijna altijd groot. Vivent is gespecialiseerd in de zorg en behandeling van NAH.

Soorten hersenletsel

Er zijn twee soorten niet-aangeboren hersenletsel:

 • Hersenschade door iets wat buiten het lichaam is gebeurd, denk aan een val of een verkeersongeluk. Dat noemen we traumatisch hersenletsel.
 • Hersenschade door iets wat ín het lichaam is gebeurd. Bijvoorbeeld een beroerte, kanker of MS. Dat noemen we niet-traumatisch hersenletsel.

Niet-aangeboren hersenletsel leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn: uw leven wordt echt anders dan voorheen. Wat er precies verandert, hangt af van waar de schade in uw hersenen precies zit.

Voorbeelden van lichamelijke gevolgen zijn:

 • halfzijdige verlamming,
 • spasmen,
 • onwillekeurige bewegingen,
 • minder gevoel in bepaalde delen van het lichaam,
 • vermoeidheid.

Voorbeelden van psychische gevolgen zijn:

 • persoonlijkheidsveranderingen,
 • emotionele veranderingen,
 • angststoornissen,
 • stemmingsstoornissen,
 • problemen met aandacht, concentratie, geheugen, plannen en organiseren.

Vooral de psychische gevolgen zijn lastig te accepteren en worden door buitenstaanders niet altijd begrepen.

Vivent NAH expert

Vivent is expert op het gebied van zorg aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).  Onze voortdurende ambitie is om de zorg te verbeteren en onze cliënten (en hun naasten) de best mogelijke ondersteuning te bieden, gebaseerd op de nieuwste inzichten. Dit realiseren we onder andere door nauwe samenwerking met diverse organisaties en netwerken, zowel op regionaal als landelijk niveau. Door het delen en bundelen van kennis en expertise blijven we streven naar verbetering.
Op regionaal niveau is Vivent bijvoorbeeld actief betrokken bij het CVA-netwerk Den Bosch van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, in samenwerking met Brabant Zorg en ZGE.

Naast onze deelname aan verschillende werkgroepen en initiatieven, waaronder symposia en patiëntenvoorlichting, onderhouden we nauwe samenwerkingsverbanden met vooraanstaande organisaties zoals het Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN). Daarnaast werken we ook samen met andere partners zoals Breinlijn en Stichting NAH Kracht.

Bestanden

Wilt u meer informatie over Vivent NAH? Download folder