Start van de zorg bij NAH

Hier leest u welke zorg en behandeling u van ons kan verwachten als u door uw huisarts of medisch specialist ben doorverwezen naar Vivent voor de behandeling en zorg van Niet aangeboren hersenletsel. 
 

Onze gespecialiseerd verpleegkundige komt vrijblijvend bij u thuis en bekijkt samen met u, uw partner en/of uw kinderen wat er speelt en welke hulp of begeleiding u nodig heeft. Alle mogelijkheden op het gebied van zorg, welzijn en wonen komen aan bod, maar uw wensen en behoeften staan centraal. Het doel is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven functioneren.

Behandeling op maat

Vervolgens stellen we samen een behandelplan op. Daar betrekken we ook belangrijke anderen bij; denk aan uw mantelzorgers, de huisarts en de specialist uit het ziekenhuis. In het behandelplan leggen we een aantal zaken vast:

  • Wat is uw zorgvraag?
  • Wat kunt u zelf, welke hulp krijgt u van mensen om u heen?
  • Welke (technologische) hulpmiddelen kunnen we inzetten?
  • Welke voorzieningen in uw omgeving kunnen we inschakelen?
  • Wat kunnen wij voor u doen?

Hoe uw behandeling eruit ziet, hangt af van uw situatie. Onze professionals kunnen aan huis komen om u te verzorgen en behandelen, maar als het nodig is, kunt u ook naar Vivent Mariaoord komen voor dagbehandeling, revalidatie of verpleeghuiszorg.

Betrokkenheid naasten

Vivent hecht grote waarde aan contact met de mensen om u heen. Zowel met uw familie, vrienden en mensen in uw wijk, als met andere zorgprofessionals. Door samen te werken, kunnen we u helpen het beste uit uw dag te halen.

Wie betaalt deze zorg?

Het hangt er vanaf welke vorm van zorg of behandeling u krijgt. Dagbehandeling bij Vivent wordt op een andere manier vergoed dan het verblijf op een verpleegafdeling of een vorm van thuisbegeleiding bij NAH. Onze medewerkers kunnen u hier meer over vertellen.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Bestanden

Wilt u meer informatie over Vivent NAH? Download folder