Gespecialiseerde verpleging

De gespecialiseerd verpleegkundigen van Vivent zijn expert op het gebied van een specifieke aandoening. Ze bezoeken u thuis. En zorgen ervoor dat u zoveel mogelijk zelfstandig thuis kunt leven. Waar mogelijk hoeft u minder lang in het ziekenhuis te verblijven.

Wat is gespecialiseerde verpleging?

Binnen Vivent werken gespecialiseerde verpleegkundigen. Ze zijn specifiek opgeleid om u de juiste zorg te bieden en gespecialiseerd in oncologie (kanker), wondzorg (begeleiden bij complexe wonden), neurologische aandoeningen (niet aangeboren hersenletsel, beroerte, multiple sclerose), palliatieve zorg (ongeneeslijke ziekte), complexe wonden en longziekten.

Een gespecialiseerd verpleegkundige geeft u ondersteuning, advies en begeleiding. En ze zoeken mee naar passende oplossingen voor uw situatie.
Daarnaast ontvangen mantelzorgers advies om overbelasting te voorkomen.

De gespecialiseerd verpleegkundigen van het Technisch Team (TTV) verrichten complexe technische handelingen. Indien nodig ook bij u thuis, zodat u eerder naar huis kunt als u in het ziekenhuis ligt. U kunt hierbij denken aan:

  • infuus inbrengen,
  • medicatie toedienen via het infuus,
  • immunotherapie,
  • antibiotica,
  • voeding,
  • buikdialyse.

De gespecialiseerd verpleegkundige werkt nauw samen met de huisarts, het ziekenhuis en de wijkverpleegkundige en kan de zorg indien gewenst coördineren. U kunt ook doorverwezen worden naar andere hulpverleners.

Welke gespecialiseerde verpleging biedt Vivent?

Vivent heeft verpleegkundigen in dienst die zich hebben gespecialiseerd in:

Casemanager Dementie

Bij Vivent werken casemanagers Dementie en casemanagers Jonge Mensen met Dementie (JMD). De casemanager is een vast contactpersoon die u helpt om alle hulp te organiseren. Bijvoorbeeld als er wijkverpleging nodig is en/of ondersteuning voor uw mantelzorger. Ze beantwoorden vragen, zoeken mee naar passende oplossingen voor uw situatie, nemen (regel)zaken uit handen en helpen u bij het accepteren van de ziekte. U bepaalt zelf hoe vaak de casemanager bij u op bezoek komt en hoe de ondersteuning eruit ziet.

Wie betaalt deze zorg?

Gespecialiseerde verpleging thuis kan op twee manieren vergoed worden. Dit is afhankelijk van uw situatie. Namelijk of u, naast de gespecialiseerde verpleging, een indicatie heeft voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of dat het vergoed wordt vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw). Cliënten met PGB-indicaties zijn ook welkom. Als u verwacht zorg nodig te hebben, kan de wijkverpleegkundige of casemanager u vertellen wat er mogelijk is en via welke wet dit vergoed wordt. Lees ook meer op de Regelhulppagina van de overheid.

Hoe vraag ik deze zorg aan?

Voor zorg zoals van de gespecialiseerd verpleegkundigen, het Team Technische Verpleegkundigen (TTV), Gespecialiseerde Thuisbegeleiding en Nachtzorg thuis kunt u zich aanmelden via Vivent via 088 – 163 70 00 of info@vivent.nl.

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.