Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die wordt geboden aan cliënten als er geen genezing of herstel van een bepaalde ziekte meer mogelijk is. Denkt u bijvoorbeeld aan uitbehandelde kanker, COPD of dementie.

 

Als ziekte gerichte behandeling niet meer mogelijk is beslist u samen met uw arts over ‘hoe verder’. De (medische) behandeling richt zich dan niet meer op genezen, maar op het voorkomen en verminderen van klachten en problemen.

De gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg van Vivent kan u dan helpen. Hierbij staat voorop wat u belangrijk vindt en wat u nodig heeft. Ieder mens ervaart andere klachten. De één heeft last van pijn of misselijkheid. De ander heeft angsten of voelt zich somber. Ook zijn er vaak vragen over wat het leven zinvol maakt.
Bijna iedereen ervaart moeite met afscheid nemen. Palliatieve zorg krijgt u tot en met uw sterven. Na uw overlijden blijft er aandacht voor uw naasten; dit is de nazorg.

Bestanden

Wilt u meer informatie over Vivent thuiszorg? Download folder