Palliatieve zorg

Bij Vivent werken experts in de palliatieve zorg, die naast hun opleiding ook een gespecialiseerde opleiding in de palliatieve zorg gevolgd hebben. Zij volgen regelmatig trainingen en bijeenkomsten over de palliatieve zorg. Zo bent u er verzekerd van dat u altijd de zorg krijgt die nodig is.

Bij Vivent werken experts in de palliatieve zorg, die naast hun opleiding ook een gespecialiseerde opleiding in de palliatieve zorg gevolgd hebben. Zij volgen regelmatig trainingen en bijeenkomsten over de palliatieve zorg. Zo bent u er verzekerd van dat u altijd de zorg krijgt die nodig is.

Vivent is in de unieke situatie dat wij alle expertises in huis hebben om u optimale palliatieve zorg te kunnen verlenen. Ons TTV team heeft jarenlange ervaring in de technische zorg die soms nodig is in de palliatieve fase. Denk hierbij aan pijnbestrijding en palliatieve sedatie. We hebben het langst bestaande TTV team uit de regio.

In de palliatieve fase is het voor veel mensen belangrijk dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven omdat dit hun kwaliteit van leven verhoogd. De inzet van een diëtist, ergotherapeut of fysiotherapeut kan hierbij behulpzaam zijn. Ze stellen met u doelen die passend zijn in de palliatieve fase en dus gericht zijn op kwaliteit van leven. Bij Vivent hebben we alle expertise in huis om u warme en deskundige zorg in de laatste levensfase te bieden.

Is er ook aandacht voor mijn naaste(n) bij palliatieve zorg?

De zorg in de palliatieve fase kan voor uw naasten soms zwaar zijn, fysiek maar ook zeker emotioneel. We proberen met elkaar de overbelasting van mantelzorgers te voorkomen door hierover met elkaar te spreken. We werken ook intensief samen met stichting Nabij en VPTZ om mantelzorgers te kunnen ontlasten. Vrijwilligers zijn een waardevolle aanvulling op zorg van ons wijkteam.

Hoe lang duurt palliatieve zorg?

Hoe lang de zorg duurt verschilt per persoon. Soms dagen, soms weken, maar een jaar of langer kan ook. De gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg van Vivent kunnen u en uw naasten in een vroeg stadium ondersteunen bij alles wat er op u af komt.

Hoe en waar schakelt u palliatieve zorg in?

U kunt overal palliatieve zorg krijgen. Dus thuis, in het ziekenhuis, in het Vivent woonzorgcentrum, in een andere instelling of in het hospice. Wanneer u palliatieve zorg nodig heeft zal uw huisarts of medisch specialist dit met u bespreken. U kunt zelf contact opnemen met de gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg van Vivent maar in veel gevallen zal uw arts dit voor u doen.

Wie betaalt de zorg?

De huisbezoeken van de palliatieve zorg verpleegkundige worden vergoed door uw zorgverzekeraar. De vergoeding valt onder de basisverzekering, u hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Hoort nazorg ook bij palliatieve zorg?

Wij bieden u naasten nazorg als dat wenselijk is. De nazorg vindt plaats door middel van gesprekken waarin aandacht is voor verdriet, rouw en voor mogelijke problemen die ontstaan. We bieden een luisterend oor en wijzen de weg naar meer ondersteuning als dit nodig is. Vivent heeft een breed netwerk op gebied van ondersteuning bij rouw.

Netwerk palliatieve zorg

Onze palliatieve zorg verpleegkundigen maken deel uit van het netwerk palliatieve zorg en werken in het Transmuraal Palliatief Adviesteam regio ’s-Hertogenbosch – Bommelerwaard.