Gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg

Als ziekte gerichte behandeling niet meer mogelijk is beslist u samen met uw arts over ‘hoe verder’. De (medische) behandeling richt zich dan niet meer op genezen, maar op het voorkomen en verminderen van klachten en problemen. De gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg van Vivent kan u dan helpen.

 

Wanneer schakelt u de gespecialiseerd verpleegkundige in?

Over het algemeen kunnen we zeggen dat het voor de meeste cliënten prettig is wanneer ze vroeg in de palliatieve fase kennismaken met de gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg. Zo leert u elkaar kennen en weet de palliatieve zorg verpleegkundige goed wat uw wensen zijn wanneer u zieker wordt.

De inzet van de palliatieve zorg verpleegkundige komt eigenlijk nooit te vroeg maar wel vaak te laat. Mensen lopen te lang rond met vragen en problemen die soms gemakkelijk opgelost kunnen worden door een verpleegkundige die daar veel ervaring in heeft. Het resultaat van een gesprek met de verpleegkundige kan zijn dat u meer rust en overzicht ervaart over uw situatie.

Wat doet de gespecialiseerd verpleegkundige?

Als uw vaste begeleider kan een gespecialiseerd verpleegkundige luisteren naar uw vragen over de ziekte en deze beantwoorden. Hij of zij helpt met het zoeken naar oplossingen voor de situaties waar u en uw naasten voor staan, vanaf de diagnose tot aan het overlijden.
Voor elk persoon is het verschillend wanneer deze in contact komt met de palliatieve zorg verpleegkundige. Dit ligt aan de behoefte die u zelf, of u naasten, hebben.

De gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg volgt u en uw naasten, geeft advies en biedt ondersteuning passend bij de hulpvragen.
De gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg weet de weg in het woud van professionele instellingen en organisaties in de regio.

Daarnaast kan hij of zij voor u bemiddelen bij het regelen van zorg en helpen bij het maken van keuzes. De gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg werkt nauw samen met uw specialist, huisarts en andere betrokkenen bij de zorg die u nodig heeft en heeft persoonlijk contact met hen.
We houden ook rekening met uw geestelijk welzijn. U kunt via Vivent in gesprek gaan met een geestelijk verzorger.

De gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg verleent geen lichamelijke zorg maar de zorg bestaat uit gesprekken die in overleg met u bij u thuis plaatsvinden. Het is ook mogelijk om laagdrempelig telefonisch contact te onderhouden of gebruik te maken van beeldzorg.

Hoe vaak ziet u de gespecialiseerd verpleegkundige?

De zorg van de gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg is laagdrempelig en sluit aan bij wat u op dat moment nodig heeft, het neemt u en uw naasten veel uit handen.
De duur en de frequentie van de contacten stemmen we af op uw situatie. Voelt u zich goed, dan is er wat minder contact nodig. Maar als er problemen ontstaan kunt u altijd een beroep doen op de palliatieve zorg verpleegkundige. Voor de meeste mensen is het een gerust gevoel dat er altijd iemand achter de hand is die kan ondersteunen.

In de gesprekken met de gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg wordt ook vooruitgekeken. Wanneer u zieker wordt kan dan tijdig de juiste zorg worden ingezet. We bespreken met u en uw naasten de wensen en welke zorgmogelijkheden hierbij passen. U kunt denken aan verschillende vormen van wijkverpleging of misschien overweegt u om naar een hospice te gaan.

Ons wijkteam biedt u de juiste verpleging en verzorging die past bij uw situatie, 7 dagen in de week, op de momenten waarop u dat nodig heeft. Soms is ook nachtzorg mogelijk. De gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg zal met u op zoek gaan naar een organisatie die de zorg kan geven die voor uw situatie nodig is.

Wie betaalt de zorg?

De huisbezoeken van de palliatieve zorg verpleegkundige worden vergoed door uw zorgverzekeraar. De vergoeding valt onder de basisverzekering, u hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.