Team Technische Thuiszorg Verpleegkundigen


Het team Technische Thuiszorg Verpleegkundigen (TTV) kan bij u thuis komen om zorg te verlenen, waarvoor u anders naar het ziekenhuis zou moeten. Daardoor kunt u langer in uw eigen omgeving blijven, zelfs als u ernstig ziek bent.

Wie ernstig ziek is, is het liefst thuis en zo min mogelijk in het ziekenhuis. Het team Technische Thuiszorg Verpleegkundige (TTV) van Vivent maakt dit mogelijk. Het team bestaat uit enthousiaste verpleegkundigen die zijn opgeleid voor het verlenen van specialistische zorg; denk aan pijnbestrijding, het aanleggen van katheters of infusen (bijvoorbeeld voor medicatie, vocht, voeding of bloed) en palliatieve sedatie.

Afstemming met andere hulpverleners

De verpleegkundigen van het TTV-team werken nauw samen met iedereen die bij uw zorg betrokken is. Zij onderhouden rechtstreeks contact met uw behandelaars, zowel binnen als buiten Vivent.

Het TTV-team bespreekt ook met u hoeveel u zelf kunt en wilt blijven doen. Als het mogelijk is, leren we u bijvoorbeeld hoe u zelf uw medicatie via het infuus kunt aan- en afsluiten. Dan bent u minder afhankelijk van anderen. Uiteraard overleggen we dit ook altijd met de arts en uw naasten.

Oncologische zorg

Het TTV-team kan ook aan huis komen voor het toedienen van immunotherapie en chemotherapie; onze verpleegkundigen hebben hier een extra opleiding voor gevolgd. Een gespecialiseerd verpleegkundige oncologie van Vivent komt dan met de medicatie bij u thuis en blijft tijdens de toediening aanwezig, zodat dit veilig gebeurt.
Het TTV-team heeft een samenwerkingsverband met het Jeroen Bosch Ziekenhuis, maar biedt deze dienst ook voor andere ziekenhuizen aan. Vivent loopt hierin landelijk voorop.

Palliatieve zorg

Als u niet meer beter wordt, zorgt het TTV-team ervoor dat u de laatste periode van uw leven zo aangenaam mogelijk kunt doorbrengen in uw eigen omgeving. Uw wensen en behoeften staan hierbij voorop. Onze verpleegkundigen hebben veel ervaring met palliatieve zorg. Zo kunnen we zorgen voor een morfinepomp bij pijn of benauwdheid, het plaatsen van een infuusnaald voor euthanasie of een bloedtransfusie en palliatieve sedatie.

Wie betaalt deze zorg?

Als u verwacht zorg nodig te hebben, kan de wijkverpleegkundige u vertellen wat er mogelijk is en via welke wet dit vergoed wordt. Het gaat dan over de zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Cliënten met PGB-indicaties zijn ook welkom. Lees meer op de Regelhulppagina van de overheid.

Wilt u meer informatie?

Wilt u meer weten over de inzet van onze gespecialiseerde verpleegkundigen? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Hulp thuis
Medewerker aan het woord

“Dankzij onze zorg hebben ernstig zieke mensen minder trubbels”

Verpleegkundigen Danique Bijsterbosch en Marion Montreé werken in het TTV-team. Wat doet het team precies? Wat kunnen ze betekenen voor cliënten?

Lees het verhaal