Wondzorg bij uw thuis

Wij behandelen chronische, complexe of slecht genezende wonden bij voorkeur bij u thuis of bij u thuis in het verpleeghuis. In dat geval komt een gespecialiseerd wondverpleegkundige van Vivent bij u op bezoek.

 

Nadat we bij u zijn geweest voor een intakegesprek, stellen we samen met u een behandelplan op. Als uw situatie het toelaat en de kosten niet hoger zijn dan bij een verblijf in een zorginstelling, kunnen uw wonden thuis worden verzorgd. Onze gespecialiseerde wondverpleegkundigen komen daarvoor naar u toe. Indien nodig kan ook het vaste wijkteam bij de wondzorg worden betrokken.

Vast wijkteam

U ontvangt zorg van een vast team van verzorgenden en (wijk)verpleegkundigen dat actief is in uw wijk. Zo ziet u telkens dezelfde vertrouwde gezichten. Onze wijkteams leveren zorg aan huis in Berlicum, Boxtel, Den Dungen,  Empel, Haarsteeg, Liempde, Nieuwkuijk, ‘s-Hertogenbosch (Centrum, Boschveld, Empel, Hambaken, Maaspoort, Orthen, Rompert, Kruiskamp), Rosmalen, Schijndel, Sint Michielsgestel, Vlijmen en Vught. Voor noodgevallen is er 24/7 een medewerker van het wijkteam bereikbaar.

Een lid van het wijkteam wordt uw Vivent Contactpersoon, dit is uw vaste aanspreekpunt. Hij/zij zorgt ervoor dat u de juiste behandeling en verzorging krijgt en stemt de (wond)zorg af met uw mantelzorgers. Ook kan de Vivent contactpersoon u verwijzen naar andere organisaties; denk bijvoorbeeld aan de gemeente voor extra voorzieningen in huis, of aan maatschappelijk werk.

Gespecialiseerde wondzorg

Hoe goed een wond geneest, is afhankelijk van allerlei factoren. De gespecialiseerde wondverpleegkundigen van Vivent weten precies welke behandeling uw wond nodig heeft om complicaties te voorkomen en het herstel te bevorderen. Onze zorg gaat verder dan alleen ‘pleisters plakken’, we optimaliseren alle omstandigheden die van invloed zijn op het genezingsproces. Daarvoor werken we samen ook met zorgverleners buiten Vivent; zo participeren onze wondverpleegkundigen in het wondexpertisecentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Wie betaalt deze zorg?

De inzet van ons wijkteam en onze gespecialiseerde wondzorg wordt vergoed. Uit welk potje de zorg wordt betaald, hangt af van wat u precies nodig heeft en voor hoe lang. Er zijn verschillende voorzieningen waarmee u te maken kunt krijgen: de zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het persoongebonden budget (PGB). De wijkverpleegkundige kan u hier meer over vertellen. Deze houdt ook voor u in de gaten of de vergoeding steeds vanuit het juiste budget wordt betaald, bijvoorbeeld als uw zorgvraag verandert.

Als u voor langere tijd verbandmiddelen nodig heeft, worden die vergoed door uw zorgverzekeraar. Als u ze slechts tijdelijk nodig heeft, moet u ze zelf betalen.

Als behandeling thuis niet gaat

Als het (tijdelijk) nodig is, kunt u ook bij Vivent terecht voor dagbehandeling, revalidatie of verpleeghuiszorg.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat onze professionals kunnen betekenen voor de verzorging van uw wond(en)? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Expert in wondzorg
Vanuit het Wondzorgnetwerk ’s-Hertogenbosch is het Collectief Wondzorg ‘s-Hertogenbosch en omgeving opgericht, het CWH. Vivent heeft hierin een belangrijke regiefunctie. Verpleegkundig Specialisten wondzorg en gespecialiseerde wondverpleegkundigen werken hierin samen; zij zijn extra geschoold in de behandeling van complexe en chronische wonden. Hierdoor krijgt u altijd optimale zorg op maat en is er een centraal adviespunt voor collega’s in het bestaande wondnetwerk.