Wondzorg revalidatieafdeling of verpleeghuis

Moet u revalideren, bijvoorbeeld na een operatie, ongeval, beroerte (CVA) of ziekte en / of heeft u complexe wondzorg nodig? Dan kunt u terecht bij Vivent Mariaoord op onze gespecialiseerde revalidatieafdeling. 

Geriatische revalidatiezorg

Vivent is gespecialiseerd in geriatrische revalidatie en in complexe wondzorg. Geriatrische revalidatiezorg is kortdurende en intensieve zorg, die als doel heeft u zo snel mogelijk, op een verantwoorde manier, weer naar huis te laten gaan.

Tijdens uw revalidatie wordt u bijgestaan door een multidisciplinair team, dat bestaat uit een verpleegkundigen en verzorgenden, specialist oudergeneeskunde, verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en psycholoog. De specialist ouderengeneeskunde of de verpleegkundig specialist wordt uw behandelend arts; deze stemt met u en het team af welke therapeuten u zullen ondersteunen bij uw herstel. Ook gespecialiseerde wondzorg kan hier onderdeel van zijn.

Samen doen we ons uiterste best om u zo snel mogelijk terug te laten keren naar uw vertrouwde woonomgeving.

Gespecialiseerde wondzorg

Hoe goed een wond geneest, is afhankelijk van allerlei factoren. De gespecialiseerde wondverpleegkundigen van Vivent weten precies welke behandeling uw wond nodig heeft om complicaties te voorkomen en het herstel te bevorderen. Onze zorg gaat verder dan alleen ‘pleisters plakken’, we optimaliseren alle omstandigheden die van invloed zijn op het genezingsproces. Daarvoor werken we nauw samen binnen het multidisciplinaire team én met zorgverleners buiten Vivent; zo werken onze wondverpleegkundigen samen met het Collectief Wondcentrum ‘s-Hertogenbosch en hebben zij korte lijnen met het wondexpertisecentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Terug naar huis / verpleeghuis

Bent u voldoende hersteld om weer thuis te kunnen wonen? Dat is fijn! Als het nodig is, kunnen we de wondzorg bij u aan huis voortzetten. Onze wondverpleegkundigen komen daarvoor naar u toe. Wij kijken samen met u welke benodigde wondmaterialen u nodig heeft en zorgen ervoor dat deze bij u thuis afgeleverd worden.

Als u niet terug naar huis kunt vanwege een andere aandoening, kunt u verhuizen naar één van onze verpleegafdelingen.

Wie betaalt deze zorg?

Wondzorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Een verblijf in een verpleeghuis wordt vergoed uit de Wet Langdurige Zorg.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat onze professionals kunnen betekenen voor de verzorging van uw wond(en)? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Expert in wondzorg
Vanuit het Wondzorgnetwerk ’s-Hertogenbosch is het Collectief Wondzorg ‘s-Hertogenbosch en omgeving opgericht, het CWH. Vivent heeft hierin een belangrijke regiefunctie. Verpleegkundig Specialisten wondzorg en gespecialiseerde wondverpleegkundigen werken hierin samen; zij zijn extra geschoold in de behandeling van complexe en chronische wonden. Hierdoor krijgt u altijd optimale zorg op maat en is er een centraal adviespunt voor collega’s in het bestaande wondnetwerk.