Collectief Wondzorg ‘s-Hertogenbosch en omgeving (CWH)

Het aantal patiënten in de regio ‘s-Hertogenbosch met complexe genezing van een wond is groot en neemt nog steeds toe. Veelvoorkomende wonden zijn een diabetische voet, beenulcera, decubitus en post-traumatische wonden. Een wond die langer dan noodzakelijk open ligt, betekent voor de patiënt minder gezondheidswelzijn. Wondzorg vraagt om een multidisciplinaire aanpak en coördinatie in de zorgketen. Daarom is er het Collectief Wondzorg ‘s-Hertogenbosch en omgeving (CWH), een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgverleners in de regio. Lees meer.

Verbetering van de wondzorg 

Het CWH wil een aantal verbeteringen behalen. Voor de patiënt is dit:

  • afname van de gemiddelde wondgenezingstijd met gemiddeld 4 weken, voor een wond met complexe genezing;
  • toename van het gezondheidswelzijn;
  • toename eigen regie;
  • kunnen vertrouwen op een goede deskundigheid van en samenwerking tussen de professionals in de wondzorgketen;
  • er is één duidelijk aanspreekpunt met betrekking tot de coördinatie van wondzorg.

Voor de samenwerkingspartners:

  • verbetering van de continuïteit van behandeling door effectieve samenwerking(safspraken) en communicatie binnen de keten over de wondbehandeling en duidelijke (terug)verwijscriteria en behandeldoelen;
  • deskundigheidsbevordering in de regio voor professionals;
  • kostenreductie door: snellere genezing van de wonden, snelle diagnose, minder ziekenhuisopnames en operaties (amputaties), minder polikliniekbezoeken, wondbehandeling zoveel mogelijk in de thuissituatie, minder kosten aan verbandmateriaal, minder uren thuiszorg.

Verwijzen

Verwijzingen naar het CWH verlopen via huisarts, ziekenhuis of wijkverpleging.

Meer info?

Het Collectief Wondzorg ‘s-Hertogenbosch en omgeving (CWH) is te bereiken per telefoon of e-mail. Telefoon: 088 – 163 88 44. E-mail: CWH@vivent.nlLees ook meer informatie op deze website.