Patiënt en bezoeker

Als u een wond heeft die langer dan 3 weken bestaat en niet wil genezen, kunt u zich via uw huisarts laten verwijzen naar het Collectief Wondzorg ‘s-Hertogenbosch en omgeving (CWH). Bij twijfel kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen.

Zo gaan wij te werk

Zodra wij een verwijzing van u hebben ontvangen, via uw huisarts of medisch specialist, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. En dan:

  • Wij bezoeken u in uw thuissituatie of op een andere plek als u dat wenst;
  • Wij brengen met u (en/of uw naasten) uw gezondheidsprobleem in kaart door middel van een gesprek en beoordeling van uw wond;
  • Wij bespreken met u (en/of uw naasten) het doel van uw wondbehandeling;
  • Wij stellen een behandelplan met u (en/of uw naasten) op en regelen hiervoor het benodigde verbandmateriaal en indien noodzakelijk wijkverpleging voor hulp bij wondzorg.

Indien nodig verwijzen wij u door naar een andere zorgverlener, altijd in overleg met u en/of uw naasten.

Wij verzoeken u, bij een bezoek van ons, om het volgende klaar te leggen:

  • Geldig identiteitsbewijs;
  • Actueel medicatie-overzicht;
  • Contactgegevens andere hulpverleners (zoals bijvoorbeeld wijkverpleging);
  • Indien van toepassing; verbandmateriaal, als u dit al thuis heeft liggen.

Meer informatie

Het Collectief Wondzorg ‘s-Hertogenbosch en omgeving (CWH) is te bereiken per telefoon of e-mail. Telefoon: 088 – 163 88 44. E-mail: CWH@vivent.nl.