Info over wonden

Informatie voor zorgmedewerkers in de thuiszorg en wijkverpleging:

Type wonden

Dit is een overzicht van de wonden die wij behandelen.
– Chirurgische en traumatische wonden;
– Brandwonden;
– Diabetische voet;
– Ulcus cruris (Veneuze insufficiëntie);
– Wonden door vaatlijden;
– Decubitus (druk- of doorligwonden);
– Oncologische wonden en ulcera.

Zie ook deze richtlijnendatabase.

Wondanamnese

Om de juiste behandeling in te zetten bij een patiënt met een wond is het belangrijk om te weten wat er gebeurt is en wat het doel van de behandeling is. Neem daarom bij iedere patiënt met een wond een goede wondanamnese af. Het afnemen van een wondanamnese doen wij met behulp van de ALTIS en TIME.

Anamnese patiënt met een wond (algemeen) aan de hand van de ALTIS-methode:
A: Aard: wat voor soort wond is het?
L: Locatie: waar zit de wond?
T: Tijdsduur: hoe lang bestaat de wond al?
I: Intensiteit: ernst van de wond, omvang van de wond (lengte x breedte x diepte), classificatie
S: Samenhang: wat maakt het erger?

Anamnese wond aan de hand van de TIME:
T: Tissue (weefsel) is het weefsel vitaal of niet vitaal?)
I: Infection (infectie) Is er sprake van een infectie (roodheid, zwelling, warmte, pijn)?
M: Moisture (wondvocht) Is de wond droog, vochtig of (zeer) nat? Sprake van oedeem?
E: Edge (wondrand) Is deze intact of niet? Wondomgeving: Is deze verweekt, eczemateus? Is er sprake van een ondermijning of eelt?

Wondwijzer

Binnen het CWH is er een wondwijzer ontwikkeld. Dit is een praktisch en compact hulpmiddel waarmee de zorgverlener het doel van de lokale wondbehandeling kan bepalen en van het juiste wondbehandelingsproduct.
Bij de ontwikkeling van de wondwijzer is gebruik gemaakt van het WCS-classificatiemodel. Door de kleur van de wond, mate van wondvocht, aanwezigheid infectie en aspect van wondrand vast te stellen, kun je zeggen in welke fase de wondgenezing zich bevindt. Hierop kan men de juiste behandeldoelen formuleren en beslissen welk wondverband het beste bij de patiënt en zijn wond past.
Daarnaast staat er product informatie in over de meest gebruikte wondproducten binnen de regio ’s-Hertogenbosch en omgeving. Bekijk de Wondwijzer.

Stroomdiagram

Bekijk hier het stroomdiagram om inzicht te krijgen welke route wordt doorlopen bij verschillende wondcategorieën.

Scholingen

Om de kwaliteit van wondzorg te verhogen en te borgen bieden wij binnen het CWH diverse scholingen.
De eerste scholing is de basis wondzorg. Daarna kijken we samen welke scholingen er binnen de organisatie wenselijk zijn.

Daarnaast hebben wij binnen het CWH een aantal scholingen in gezamenlijkheid gemaakt.
Deze scholingen kun je gebruiken binnen je eigen organisatie om gebruiken om de kwaliteit van wondzorg te verbeteren.