Zorgprofessionals

Het Collectief Wondzorg ‘s-Hertogenbosch en omgeving (CWH) is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgverleners in de regio. Het CWH heeft als doel het gezondheidswelzijn bij patiënten met een wond te verbeteren en de kwaliteit van wondzorg in de regio Den Bosch naar een hoger niveau te tillen. Dit door multidisciplinaire samenwerking in de regio.

Wij werken samen met alle zorgprofessionals in de regio. Als zorgprofessional kunt u vrijblijvend contact opnemen met het CWH. Als een patiënt een wond heeft die langer dan 3 weken bestaat – en de wond laat geen genezingstendens zien – dan kunt u als zorgprofessional de hoofdbehandelaar vragen het CWH in te schakelen.

Werkafsprakenapp

De regionale Werkafsprakenapp is bedoeld voor alle medische professionals in het zorgnetwerk zoals huisartsen, medisch specialisten, verloskundigen, apothekers, jeugdartsen, artsen verstandelijk gehandicapten, specialisten ouderengeneeskunde en wijkverpleegkundigen. Via de app kunnen zij regionale samenwerkingsafspraken raadplegen. Ook de informatie van het CWH staat in de app, zoals allerlei achtergrondinformatie, richtlijnen en protocollen en een beslisboom wondbehandeling.

U kunt de regionale Werkafsprakenapp downloaden in de App Store of Google Play. Zoek op ‘Werkafspraken JBZ-JBH’.