Over het CWH

Het aantal patiënten in de regio ‘s-Hertogenbosch met complexe genezing van een wond is groot en neemt nog steeds toe, mede als gevolg van de vergrijzing. Veelvoorkomende wonden zijn een diabetische voet, beenulcera, decubitus en post-traumatische wonden. Een wond die langer dan noodzakelijk openligt, betekent voor de patiënt minder gezondheidswelzijn. Wondzorg vraagt daarom om een multidisciplinaire aanpak en coördinatie in de zorgketen.

Vanuit het wondzorgnetwerk ’s-Hertogenbosch is daarom op 1 maart 2021 het Collectief Wondzorg ‘s-Hertogenbosch en omgeving opgericht (CWH). Het is een samenwerkingsverband tussen diverse zorgverleners zoals thuiszorgorganisaties, huisartsen, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en verpleeg- en verzorgingshuizen. Het CWH is onderdeel van het samenwerkingsverband ‘Fijn Leven’.

De coördinatie binnen dit collectief wordt uitgevoerd door 2 verpleegkundig specialisten AGZ met de expertise wondzorg. Dit zijn Len van Amelsvoort en Ingrid Peperkamp. Lees hier meer over de achtergrond van de organisatie en de historie. Bekijk ook de Factsheet VS AGZ-GGZ.

Missie

Onze missie is: “In 2023 geven mensen met een complexe wond (of hebben gehad) uit ’s-Hertogenbosch hun gezondheidswelzijn het hoogste cijfer in vergelijking met andere mensen met complexe wonden in Nederland.”

Visie

Onze visie is dat we het gezondheidswelzijn van de patiënt met een complexe wond kunnen verbeteren door het gezamenlijk bieden van optimale zorg op maat, onafhankelijk van waar de patiënt zich in de keten bevindt. We richten ons hierbij op patiënten in ’s-Hertogenbosch en omgeving.

Doel

Doel van het CWH is om de kwaliteit van leven te verbeteren van de patiënt en zijn of haar lijdensdruk te verminderen door in een vroeg stadium een diagnose te stellen, het behandeldoel te bespreken en wondzorg eenduidig aan te bieden met duidelijke (terug)verwijscriteria. Waarbij de patiënt de eigen regie kan behouden of deze zo snel mogelijk terug krijgt.

Een doel is ook om regionale samenwerkingsafspraken te maken over wondbehandelingen en het bewerkstelligen van een effectieve multidisciplinaire samenwerking in de regio (bron: de Kwaliteitsstandaard ‘Organisatie van wondzorg in Nederland’ 2018, zie hier).

Verwachte resultaten

Het Collectief Wondzorg ’s-Hertogenbosch (CWH) beoogt een aantal verbeteringen te behalen voor zowel de patiënt als voor de samenwerkingspartners in de regio. Voor de patiënt is dit:

  • Afname gemiddelde wondgenezingstijd;
  • Gezondheidswelzijn;
  • Eigen regie bij wondbehandeling;
  • Voor de patiënt is er één duidelijk aanspreekpunt met betrekking tot de coördinatie van wondzorg;
  • Deskundigheidsbevordering in de regio voor professionals;
  • Samenwerking van en tussen de professionals in de wondzorgketen.

Voor de deelnemende partners zijn de verwachte resultaten onder andere een kostenreductie door snellere genezing van de wonden, minder ziekenhuisopnames en operaties (amputaties), minder polikliniekbezoeken, minder kosten aan verbandmateriaal, minder uren thuiszorg en verbetering van de continuïteit van behandeling door samenwerking en communicatie binnen de keten.
Het gezondheidswelzijn van patiënten met wonden met een complexe genezing verbetert doordat de gemiddelde genezingsduur van de wonden afneemt en de wondbehandeling zoveel mogelijk in de thuissituatie plaatsvindt. Dit resulteert ook in een besparing van de zorgkosten.

Meer informatie

Het Collectief Wondzorg ‘s-Hertogenbosch en omgeving (CWH) is te bereiken per telefoon of e-mail. Telefoon: 088 – 163 88 44. E-mail: CWH@vivent.nl.