Vergoedingen

De wondregie uitgevoerd door de verpleegkundigen van het CWH wordt vergoed via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat betekent dat alle kosten vergoed worden door de verzekeraar van de patiënt.

Meestal vergoedt de zorgverzekeraar ook de wondverbandmiddelen als de patiënt een machtiging heeft.
Deze machtiging kunnen wij verstrekken, een huisarts of medisch specialist.
Als het eigen risico van de patiënt nog niet is opgemaakt, dan betaalt hij of zij eerst de kosten tot het eigen risico is opgemaakt.

Is er sprake van Wet langdurige zorg (Wlz) zonder behandeling, dan kan en mag de wondregie er langs lopen. Is er sprake van Wlz met behandeling, dan kan de wondregie er niet langs lopen en moet de betreffende instelling akkoord gaan met behulp van een zorgovereenkomst.

Vragen

Mochten er vragen zijn, neem dan contact met ons op tijdens kantooruren. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 – 163 88 44 en via e-mail: CWH@vivent.nl.