Historie en organisatie

Het Collectief Wondzorg ‘s-Hertogenbosch en omgeving (CWH) is ontstaan in mei 2017, op initiatief van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en zorgprofessionals van de diverse regionale zorgorganisaties (onder andere huisartsen, VTT-instellingen). Het doel? Het optimaliseren van de regionale samenwerking in wondzorg.

Naar aanleiding van dit overleg werd een stuurgroep en een werkgroep gevormd.

– Stuurgroep: managementvertegenwoordiging zorgorganisaties, vertegenwoordiging huisartsengroepen en vertegenwoordiging medisch specialisten.
Taak: bewerkstelligen regionale samenwerking.

– Werkgroep: wondverpleegkundigen in de regio, werkzaam in zowel 1e lijn als 2e lijn.
Taak: adviezen stuurgroep uitwerken en in de praktijk brengen.
Onderwerpen die al aan bod zijn gekomen: eenduidige werkwijze in wondzorg, optimaliseren van verpleegkundige overdracht van 1e lijn naar 2e lijn en visa versa.

Historie

Tijdens een symposium in november 2019, georganiseerd door deelnemers aan het Wondzorgnetwerk regio ’s-Hertogenbosch, werd een informele handtekening door zorgorganisaties gezet om in gezamenlijkheid de wondzorg bij patiënten in onze regio te verbeteren.

Om de regionale samenwerking in wondzorg verder vorm te geven nam het Wondzorgnetwerk ’s-Hertogenbosch de ‘kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg in Nederland’ (2018) als uitgangspunt.

In 2020 werd besloten om in gezamenlijkheid de regiefunctie wondzorg in te kopen bij zorgverzekeraars. Binnen de stuurgroep van het Wondzorgnetwerk regio ’s-Hertogenbosch werd overeengekomen dat Stichting Vivent de verantwoordelijke zorgorganisatie werd voor het voeren van de regiefunctie.
Daaruit vloeide in maart 2021 het Collectief Wondzorg ’s-Hertogenbosch en omgeving (CWH) voort. De coördinatie binnen dit collectief wordt uitgevoerd door 2 verpleegkundig specialisten AGZ met de expertise wondzorg: Len van Amelsvoort en Ingrid Peperkamp.

De stuurgroep heeft een Meerjarenbeleidsplan geschreven.

Fijn leven in de Bossche regio

Het CWH is onderdeel van het samenwerkingsverband ‘Fijn Leven’.


Fijn Leven staat voor: “Jij weet het beste wat voor jou belangrijk is om fijn te kunnen leven. Je familie en vrienden, je gezondheid, je omgeving en je werk bijvoorbeeld. Ook als je voor uitdagingen komt te staan. Soms heb je even hulp nodig. Dan zijn wij er om te helpen.” Meer info www.eenfijnleven.nl.