Voor huisartsen

Indien een patiënt een wond heeft die langer bestaat dan 3 weken – en de wond laat geen goede genezingstendens zien – dan is het advies om de zorg op te schalen. U kunt de patiënt dan direct insturen naar de 2de lijn of u schakelt het CWH in. Hierin worden de wensen van patiënt en familie meegenomen.

Verwijzen naar het CWH

U kunt een verwijsbrief sturen via zorgdomein. Belangrijke gegevens in deze verwijzing zijn;

 • voorgeschiedenis;
 • actuele medicatie;
 • datum ontstaan wond;
 • plaats van de wond;
 • ingezette behandeling en beloop;

En voeg eventueel een foto toe. In de afbeelding hieronder ziet u de mogelijke rol van het CWH bij een patiënt met een wond.

Wat gebeurt er na een verwijzing van een patiënt naar het CWH?

 • Nadat de verwijzing heeft plaatsgevonden maakt de verpleegkundig specialist (VS) van het CWH een afspraak met de patiënt om deze te bezoeken:
 • Patiënt wordt afhankelijk van urgentie zo spoedig mogelijk ingepland bij één van de verpleegkundig specialisten van het CWH voor intake.
 • Triage/diagnostiek uitvoeren bij consultatie, zorgbehandelplan:
  Indien nog optimalisatie in het wondbehandelplan mogelijk is, volgens de VS van het CWH, kan de patiënt in 1e lijn worden behandeld onder verantwoordelijkheid van huisarts (regiebehandelaar) en de VS CWH in medebehandeling.
 • De VS van het CWH voert de coördinatie over het zorgproces en is het 1e aanspreekpunt voor de patiënt.
 • Het behandelplan wordt uitgevoerd door de patiënt zelf, diens mantelzorger of verzorgenden IG/verpleegkundigen.
 • Wondverpleegkundige begeleidt het team, koppelt observaties terug aan VS van het CWH.
 • De VS heeft korte lijnen met de wondverpleegkundigen en andere zorgverleners.
 • VS koppelt beloop terug aan huisarts.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ons bellen tijdens kantooruren. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 – 163 88 44 en via e-mail: CWH@vivent.nl.