Revalidatie bij NAH

Als u hersenletsel heeft opgelopen en (meestal na een opname in het ziekenhuis) moet revalideren, kunt u daarvoor tijdelijk bij Vivent Mariaoord komen wonen. Op onze gespecialiseerde revalidatieafdeling Heeseind werken we samen aan een zo optimaal mogelijk herstel, met als ultiem doel een terugkeer naar huis.

Een revalidatie na niet-aangeboren hersenletsel kan zich richten op herstel van lichamelijke klachten, maar ook op (het omgaan met) psychische veranderingen. In een intakegesprek met u en uw naaste(n) bespreken we samen wat uw wensen en doelen zijn; daarbij richten we ons op wat er nog wel kan. De behandeling die u nodig heeft, leggen we vast in een behandelplan dat is aangepast op uw mogelijkheden. Dit plan wordt vervolgens besproken in ons multidisciplinaire team.

Multidisciplinair team

Het multidisciplinair team van Heeseind bestaat uit een specialist oudergeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en psycholoog. De specialist ouderengeneeskunde wordt uw behandelend arts; deze stemt met u en het team af welke therapeuten worden betrokken bij uw behandeling. Alle teamleden zijn gespecialiseerd in NAH.

Therapeutisch leefklimaat

Heeseind beschikt over een therapeutisch leefklimaat. Dit betekent dat we uw dagelijkse bezigheden gebruiken om te werken aan uw herstel. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld hoe u zélf iets te drinken kunt pakken en inschenken, in plaats van het voor u te doen. Zo wordt u optimaal geprikkeld in het trainen van uw zelfstandigheid en werkt u de hele dag door aan uw herstel.
Op de afdeling is bovendien zeven dagen per week een paramedisch assistent beschikbaar. Die geeft u extra therapie naast de reguliere behandelingen, zodat u ook in het weekend kunt doorgaan met oefenen. Zo staat uw revalidatieproces nooit stil.

Betrokkenheid van mantelzorgers

Onze behandelaars vinden het belangrijk om uw mantelzorgers nauw te betrekken bij de revalidatie, want zij kunnen u motiveren en helpen met oefenen. Indien gewenst kunnen zij meekomen naar de therapiemomenten, of een dag meelopen om met eigen ogen te zien wat uw revalidatie inhoudt. Tijdens het hele revalidatieproces houden we hen goed op de hoogte van uw herstel. Er is ook aandacht voor hun draagkracht. Als de zorg te zwaar dreigt te worden, dan bespreekt onze gespecialiseerd verpleegkundige NAH bij u thuis welke oplossingen er mogelijk zijn.

Terug naar huis

Bent u voldoende hersteld om weer thuis te kunnen wonen? Dat is fijn! In overleg met u en uw mantelzorger kunnen we ervoor kiezen om eerst een dag(deel) en/of nacht te oefenen. Vervolgens evalueren we samen hoe dat ging en wat er (nog meer) nodig is om van uw definitieve terugkeer naar huis een succes te maken.

Ambulante revalidatie

Dat u weer thuis kunt wonen, betekent niet altijd dat uw revalidatie ook helemaal is afgerond. Als het behandelteam dit zinvol vindt, kunt u worden aangemeld voor ambulante revalidatie. Dit betekent dat de revalidatie thuis wordt voortgezet met behandelaren van Vivent Mariaoord en/of dat u nog een aantal keer per week naar ons komt voor therapie. Het is ook mogelijk om bepaalde behandelingen voort te zetten op een woonzorglocatie van Vivent in uw eigen omgeving, bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie of logopedie.

Verpleeghuis

Is een terugkeer naar huis niet meer haalbaar? Dan zoeken we samen met u naar een passende woonomgeving bij Vivent. Onze medewerkers ondersteunen u bij de aanvraag en verhuizing.

Wie betaalt deze zorg?

Revalidatiezorg wordt meestal vergoed door uw zorgverzekeraar. Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft u een indicatie van uw revalidatiearts nodig. De vergoeding valt onder de basisverzekering, u hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Elke zorgverzekering heeft wel een verplicht, jaarlijks eigen risico dat u zelf moet betalen.

Heeft u tijdelijke hulpmiddelen nodig voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging? Dan krijgt u deze ook vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Eenvoudige loopmiddelen, zoals krukken of een rollator, worden niet vergoed.

Hulpmiddelen die u blijvend nodig heeft, zoals een rolstoel, traplift of elektrische deuropener, krijgt u meestal van de gemeente. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Vivent. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 088 – 163 70 00 en info@vivent.nl.

Bestanden

Meer informatie over Vivent NAH? Download folder
Meer informatie over Vivent revalidatie? Download folder

Dit is revalidatieafdeling Heeseind

Bekijk onze video (2:53)