1 juli 2024Gepubliceerd door: rubenmeulman

Eén aanvraagpunt voor wijkverpleging

Vanaf 1 juli 2024 wordt het aanvragen van wijkverpleging (persoonlijke verzorging en verpleging) in Noordoost-Brabant makkelijker: er is één aanvraagpunt voor de hele regio. Verwijzers en cliënten kunnen wijkverpleging aanvragen zonder daarvoor eerst contact te moeten opnemen met verschillende organisaties.

Verwijzers en toekomstige cliënten vragen wijkverpleging sinds 1 juli digitaal aan via de website iedereenzorgt.nl. Het aanvragen wordt hierdoor makkelijker. Verwijzers en mensen die zorg nodig hebben hoeven niet meer contact op te nemen met verschillende organisaties voor hun zorgvraag. Huisartsen en specialisten kunnen nog steeds de aanvraag doen via hun huidige systeem (Zorgdomein of Point).

Via het centraal aanvraagpunt bekijken de wijkteams in de buurt met elkaar wie de aanvraag oppakt. Dit hangt af van de beschikbaarheid en expertise in de teams. Ze proberen zoveel mogelijk rekening te houden met een voorkeur voor een zorgaanbieder. De manier waarop de zorgaanvraag en de zorg worden beoordeeld blijft hetzelfde. Het aanvragen van gespecialiseerde verpleging verandert niet. Denk hierbij aan longzorg, palliatieve begeleiding, wondregie, zorg bij kanker en huishoudelijke ondersteuning.

Samenwerken aan wijkverpleging

In het netwerk IedereenZorgt werken twaalf VVT-organisaties in Noordoost-Brabant samen aan
toekomstbestendige ouderenzorg. Samen met andere wijkzorgaanbieders in de regio willen zij ervoor zorgen dat de beschikbare zorg ook in de toekomst goed blijft voor wie dat nodig heeft. Met de samenwerking IedereenZorgt in de Wijk werken de organisaties hier samen aan.

Toekomstbestendige ouderenzorg

Het samen coördineren van aanvragen voor wijkverpleging (geplande wijkzorg) helpt om goede zorg in de regio te behouden. Dit is nodig omdat onze maatschappij de komende jaren sterk vergrijst. Het aantal (complexe) zorgvragen groeit hierdoor, dankzij de samenwerking kan hierop beter worden ingespeeld. Zo wordt de beschikbare zorgcapaciteit goed benut en werken we samen aan toekomstbestendige ouderenzorg in de regio.

IedereenZorgt in de Wijk

Deelnemers aan IedereenZorgt in de Wijk uit het netwerk van IedereenZorgt zijn:
Annenborch, BrabantZorg, Laverhof, Pantein, Santé Partners, Sint Anna Boxmeer, Sint Jozefoord, Van
Neynsel, Vivent, Vughterstede en Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM).
Zij werken hierin samen met andere wijkzorgaanbieders in de regio Noordoost-Brabant:
Actiefzorg, Breederzorg, verschillende teams van Buurtzorg, Cura Excellent, Interzorg en Oda Zorg. Meer informatie via de website iedereenzorgt.nl.