Verwijzers

Via deze pagina kunt u een patiënt aanmelden bij het Regionaal Coördinatiepunt (RCP) voor kortdurende zorg. Ook kunt u informatie vinden over welke zorg wij bieden binnen de (gespecialiseerde) wijkverpleging. Daarnaast kunt u een Uitvoeringsverzoek aanvragen voor het TTV team.

Regionaal Coördinatiepunt (RCP)

Patiënten voor kortdurende zorg (eerstelijns verblijf hoog-, laagcomplex en palliatief, geriatrische revalidatiezorg, zzp9b en crisis WLZ) meldt u aan bij het Regionaal Coördinatiepunt (RCP). Dat kan 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Bij het RCP zijn ouderenzorgorganisaties BrabantZorg, Sint Jozefoord, Laverhof, van Neynsel, Vivent en Zorggroep Elde Maasduinen aangesloten.
Het Regionaal Coördinatiepunt (RCP) heeft zicht op de totale beddencapaciteit voor kortdurende zorg bij de aangesloten VVT-organisaties.

Een patiënt aanmelden
● Plaats een coördinatie verzoek in Zorgdomein. Waar nodig heeft u na plaatsing nog telefonisch contact voor aanvullende vragen.
● De transfermedewerker RCP voert vervolgens triage uit.
● De transfermedewerker RCP controleert de beschikbaarheid bij de VVT-organisaties.

Er is plaats
● Het RCP doet een plaatsingsverzoek bij de VVT-organisatie die beschikbaarheid heeft.
● De VVT-organisatie accepteert het plaatsingsverzoek.
● De transfermedewerker RCP koppelt via Zorgdomein aan u terug bij welke VVT-organisatie uw patiënt kortdurende zorg gaat ontvangen.
● U informeert uw patiënt over de VVT-organisatie waar de patiënt kortdurende zorg gaat ontvangen.
● U stuurt de overdracht rechtstreeks door naar deze VVT-organisatie.

Er is geen plaats
● De transfermedewerker RCP koppelt aan u terug dat er geen beschikbare plek is bij één van de aangesloten VVT organisaties.
● U kunt zelf contact opnemen met een andere VVT organisatie. De transfermedewerkers RCP hebben geen zicht op deze beschikbare beddencapaciteit.

Meer informatie
Zie de website www.iedereenzorgt.nl/rcp.
Of telefonisch via 085 – 401 54 45.

Welke wijkverpleging biedt Vivent?

Persoonlijke verzorging en verpleging
De wijkverpleging teams bestaan uit verzorgenden en verpleegkundigen. Zij bieden verzorging of verpleging als de cliënt zich niet goed meer kan verzorgen, zoals wassen, aan- en uitkleden, aan- en uittrekken van steunkousen, het aanbrengen van incontinentiemateriaal. Of als er hulp nodig is bij inname van medicatie, wondzorg, nachtzorg, verpleegtechnische handelingen en palliatieve zorg. Ook houden de wijkverpleging teams overzicht over het zorgproces en schakelen ze in overleg zo nodig andere professionals in, zoals onze gespecialiseerde verpleegkundigen of huisarts en specialist.
Persoonlijke verzorging en verpleging aanvragen? Lees meer.

Gespecialiseerde wijkverpleging
We bieden ondersteuning door gespecialiseerde verpleegkundigen, op het gebied van:

  • Casemanagement dementie
  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Longzorg
  • Oncologie
  • Palliatief zorg

Zij begeleiden cliënt en hun naasten in hun ziekteproces en geven advies en voorlichting.

  • Complexe wondzorg

Begeleiding van complexe wonden door verpleegkundig specialisten wondregie en wondverpleegkundigen vanuit het Collectief Wondzorg ’s-Hertogenbosch (meer info via CWH).
Gespecialiseerde wijkverpleging aanvragen? Lees meer.

TTV zorg
De verpleegkundigen van het TTV-team bieden gecompliceerde medische en verpleegtechnische zorg aan cliënten in de thuissituatie zoals alle vormen van infusietherapie, pijnbestrijding en palliatieve sedatie. Deze specialistische zorg wordt geboden aan volwassenen. Het TTV-team voert geplande werkzaamheden uit tussen 8.00 en 23.00 uur en is daarnaast 24/7 bereikbaar en beschikbaar voor calamiteiten. Het TTV team is bereikbaar op nummer 088 – 163 88 26. Gedurende de nacht belt u met 088 – 163 70 00 en wordt u doorverbonden met de dienstdoende verpleegkundige.
TTV zorg aanvragen? Lees meer.

Het TTV-Team van Vivent

Aanvraag voor pijnbestrijding en palliatieve sedatie
U kunt een aanvraag doen via zorgdomein via het plaatsingsverzoek: palliatieve terminale zorg (PTZ) thuis of u kunt gebruik maken van het online uitvoeringsverzoek om een handeling aan te vragen. Hierbij is het belangrijk om alle informatie met betrekking tot de startmedicatie helder te beschrijven. Neem vooraf even telefonisch contact op, zodat we de zorgvraag door kunnen spreken en kunnen accepteren.


Hoe vraag ik wijkverpleging aan?

  • Persoonlijke verzorging en verpleging

Het aanvragen van persoonlijke verzorging en verpleging kan via ZorgDomein. Instructies zijn te vinden op iedereenzorgt.nl. Werkt u niet met ZorgDomein, doe de aanvraag dan via het centraal aanvraagpunt op iedereenzorgt.nl. Cliënten vragen wijkverpleging ook aan via iedereenzorgt.nl.
Lees eventueel ook de veel gestelde vragen voor verwijzers over aanvragen via iedereenzorgt.nl.

  • Gespecialiseerde wijkverpleging

Gespecialiseerde wijkverpleging kan door een huisarts of specialist via Zorgdomein worden aangevraagd.

  • TTV-zorg

TTV-zorg kan door een huisarts of specialist via Zorgdomein worden aangevraagd.

Benodigde hulpmiddelen aanvragen

Graag bieden wij de cliënt optimaal comfort. Mocht de cliënt nog geen zorgorganisatie in huis ontvangen, dan willen wij u vragen om voorafgaand aan het uitvoeringsverzoek tijdig een aantal hulpmiddelen te (laten) bestellen, gericht op bedgebonden zorg of sedatie. Het gaat om de hulpmiddelen: hoog laag bed, anti-decubitus matras, glijzeil, bedtafel en eventueel een postoel en urinaal. Te bestellen bij Medicura via telefoonnummer 088- 0071100www.medicurazorgwinkel.nl of bij Vegro, bestel.vegro.nlwww.vegro.nl, 0900 – 288 77 66.

Heeft u nog vragen?

Heeft u naar aanleiding van de informatie op deze pagina nog vragen? Neem gerust even contact met ons op via het algemeen telefoonnummer 088 – 163 70 00 of stuur een e-mail naar info@vivent.nl.

Bestanden

Wilt u meer informatie van Vivent thuiszorg? Download folder