Centrale cliëntenraad Vivent

In de centrale cliëntenraad zitten vertegenwoordigers van alle ‘lokale’ cliëntenraden van Vivent.

De leden van de centrale cliëntenraad praten met de Raad van Bestuur over onderwerpen die voor alle bewoners en cliënten van Vivent van belang zijn.

De Raad van Bestuur vraagt de centrale cliëntenraad regelmatig om advies. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de kwaliteit van zorg, voorzieningen, nieuwe ontwikkelingen, het jaarplan, veiligheid en hygiëne of een inspectierapport. We bekijken dan wat dit voor u betekent en adviseren over de zaken waarmee Vivent rekening kan houden.

In het jaarverslag 2023 kunt u lezen wat de Centrale cliëntenraad het afgelopen jaar heeft gedaan.

Wat kunnen we voor u doen?

Heeft u een vraag, een wens of een idee voor verbetering? Laat het ons weten! Wij bespreken uw onderwerp graag in ons overleg.

Wie zijn wij?

Johan van den Brand (lid Cliëntenraad Vivent Wijkverpleging)

“Sinds de zomer van 2020 ben ik lid van de Cliëntenraad. Na vele jaren gewerkt te hebben in het basisonderwijs en raadslid te zijn geweest, werd ik in 2010 wethouder. Onder andere van Volksgezondheid, Wmo en Jeugdzorg. Nu ik weer wat meer tijd heb, krijg ik in de Cliëntenraad Vivent Wijkverpleging de kans om mij op een andere manier in te zetten voor mensen die echt hulp en steun nodig hebben.
Mijn uitgangspunt is dat je vooral moet samenwerken om het beste te kunnen bereiken. De basis hiervoor Is dat we weten wat er bij onze cliënten en hun vertegenwoordigers speelt. Laat dus vooral van u horen!”

Rien Heesakkers (Cliëntenraad Vivent Wijkverpleging)

“Mijn lidmaatschap van de Cliëntenraad heeft te maken met mijn moeder, die op 92-jarige leeftijd is overleden. De laatste jaren van haar leven heeft zij doorgebracht in een woonzorgcentrum. Daar heb ik gezien hoe zorgmedewerkers met veel inzet en toewijding de bewoners verzorgen. Ik heb daar ook ervaren dat het voor de bewoners soms lastig is om hun stem te laten horen. Ik reageerde dan ook graag toen ik de vacature voor de cliëntenraad voorbij zag komen. Ik wil de stem voor deze doelgroep zijn en zal daar mijn best voor doen.”

Andrien Verhagen (Cliëntenraad Hof van Hintham en De Hooghe Clock)

“Ik ben sinds september 2019 lid van de cliëntenraad van Vivent Hof van Hintham. Ik ben geen mantelzorger of verwant van één van de bewoners. Ik heb wel een sterke affiniteit met en betrokkenheid bij deze cliënten vanuit mijn werk vóór mijn pensionering. Voor mij is het belangrijk om te weten wat er onder de cliënten en hun vertegenwoordigers leeft en daar samen aan te werken.”

Mari van Grinsven (Cliëntenraad Berlerode/Donkenhof en De Hooghe Clock)

“De laatste periode van haar leven woonde mijn moeder in Vivent Donkenhof in Den Dungen. Binnen deze kleinschalige woonvorm (met fraaie belevingstuin) verlenen zorgprofessionals en vrijwilligers passende en kwalitatief hoogwaardige zorg aan mensen met dementie. Als cliëntenraadslid mag ik daar een steentje aan bijdragen en dat geeft voldoening.”

Jacqueline van Aller (ambtelijk secretaris)

De cliëntenraden worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. Zij zorg onder andere voor de agenda, de verslagen en de organisatie van de vergaderingen.

Denkt u met ons mee?

We zoeken voor alle lokale cliëntenraden meedenkers en leden! Komt u ons versterken?

Contact

Bel met de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, Jacqueline van Aller, 06 – 31 67 63 95 of stuur een e-mail naar clientenraad@vivent.nl.

Documenten

Jaarverslag Centrale Cliëntenraad 2023 Download hier