Cliëntenraad Mariaoord

Woont u of uw verwant op één van de afdelingen van Vivent Mariaoord, dan wordt u vertegenwoordigd door de Cliëntenraad Vivent Mariaoord.

Wij behandelen onderwerpen die voor alle bewoners van Vivent Mariaoord belang zijn. Gevraagd en ongevraagd brengt de raad advies uit over het beleid en wat er speelt in Vivent Mariaoord. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de kwaliteit van zorg, voorzieningen, nieuwe ontwikkelingen, het jaarplan, veiligheid en hygiëne of het inspectierapport. We bekijken dan wat dit voor u betekent en adviseren over de zaken waarmee Vivent rekening kan houden.

Wat kunnen we voor u doen?

Heeft u als bewoner of verwant van Vivent Mariaoord een vraag, een wens of een idee voor verbetering? Laat het ons weten! Wij bespreken uw onderwerp graag in ons overleg.

Wie zijn wij?

Tiny Beukman

“Sinds december 2022 ben ik lid van Bewoners- en Verwantenraad. Ik zie  mijn lidmaatschap  als een onderdeel van de zorg voor mijn vrouw. Maar ook als een mogelijkheid om  samen  met anderen  te werken aan het welzijn  van alle cliënten van Vivent Mariaoord.”

Ria Reukers

“Toen ik ophield met werken, werd ik gevraagd lid te worden van de Bewoners- en Verwantenraad van Vivent Mariaoord. Het is fijn dat ik me daardoor kan inzetten voor alles wat kan bijdragen aan het welzijn van de bewoners. Voor mij hoort daar ook bij feeling te houden met het personeel. Houden zij plezier in hun werk? Dan werkt dat direct door in wat zij voor de bewoners kunnen betekenen. Bij alle veranderingen in de zorg blijft het belangrijk de vinger aan de pols te houden.”

Petra van Rooij

“In april 2023 heb ik mij aangemeld voor de Bewoners- en Verwantenraad van Vivent Mariaoord.

Ik ben altijd werkzaam geweest in de gezondheidszorg in verschillende functies. In mijn laatste functie was ik bedrijfsopleider in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Ik wil graag de stem van bewoners en hun naasten vertegenwoordigen in de raad om zo hun wensen en belangen te behartigen. Dat vind ik belangrijk, omdat zij dat zelf niet altijd kunnen.”

Edwin Couwenberg

“Ik ben Edwin Couwenberg, 54 jaar en vader van twee (inmiddels volwassen) kinderen. Ik kreeg in februari 2019 een zwaar herseninfarct en ben sindsdien linkszijdig verlamd en zit in een rolstoel. Na een revalidatietraject herstelde mijn spraakfunctie zich, kwam een groot gedeelte van mijn geheugen terug en was ik weer in staat om stukken te lopen met een vierpoot. Sinds ruim een jaar neem ik deel aan de Bewoners- en Verwantenraad van Vivent Mariaoord en breng ik meer en meer van mijn oude vaardigheden in.
Ik heb gewerkt als jurist, mediator en manager bij diverse (zorg)verzekeraars. Mijn stokpaardjes zijn het vergroten van de zorg, activiteiten op maat en de autonomie van bewoners in Vivent Mariaoord.”

Ankie Maas

Vanaf 1 september 2023 ben ik lid van de Cliëntenraad Vivent Mariaoord. Vivent is voor mij geen onbekende, ik heb 22 jaar met veel plezier bij Vivent gewerkt. Onder andere de laatste 5 jaar als adviseur kwaliteit en veiligheid.

Ik vind het nog steeds heel boeiend en inspirerend om bezig te zijn met de langdurige zorg; het verbeteren van de kwaliteit op een breed gebied voor de bewoner of cliënt.

Om daar mijn steentje aan bij te dragen heb ik me aangesloten bij de Cliëntenraad Vivent Mariaoord.

Denkt u met ons mee?

We zoeken meedenkers en leden! Komt u ons versterken?

Contact

Bel met de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, 06 – 31 67 63 95 of stuur een e-mail naar clientenraad@vivent.nl.