Cliëntenraad Vivent Wijkverpleging

Wist u dat cliënten van Vivent Wijkverpleging vertegenwoordigd worden door een cliëntenraad? Wij, de cliëntenraad, praten over onderwerpen die voor alle cliënten van belang zijn. 

Wat kunnen wij voor u doen?

Als cliënt kunt u meepraten over het beleid. Wij weten hierdoor wat er speelt onder de cliënten of verdiepen ons daar in en adviseren Vivent wat beter kan of beter moet. Laat het ons weten als u een vraag, een wens of een idee voor verbetering heeft voor de Vivent wijkverpleging. Wij bespreken uw onderwerp graag in ons overleg.

In het jaarverslag 2023 kunt u lezen wat de Cliëntenraad Vivent Wijkverpleging het afgelopen jaar heeft gedaan.

Denkt u met ons mee?

We zoeken meedenkers en leden! Komt u ons versterken?

Wie zijn wij?

Johan van den Brand

“Sinds de zomer van 2020 ben ik lid van de Cliëntenraad. Na vele jaren gewerkt te hebben in het basisonderwijs en raadslid te zijn geweest, werd ik in 2010 wethouder. Onder andere van Volksgezondheid, Wmo en Jeugdzorg. Nu ik weer wat meer tijd heb, krijg ik in de Cliëntenraad Vivent Wijkverpleging de kans om mij op een andere manier in te zetten voor mensen die echt hulp en steun nodig hebben.
Mijn uitgangspunt is dat je vooral moet samenwerken om het beste te kunnen bereiken. De basis hiervoor Is dat we weten wat er bij onze cliënten en hun vertegenwoordigers speelt. Laat dus vooral van u horen!”

Andre Schalken

“Ik ben 67 jaar en werkzaam geweest in de gezondheidszorg. Iedere cliënt zou geholpen moeten worden op de manier die het beste bij hem of haar past. Extra zorg voor ouderen vereist houding van de verzorgende die daarop is afgestemd. De cliënt is daarbij belangrijker dan het protocol. Ik wil mij bij de Cliëntenraad Vivent Wijkverpleging met name inzetten voor deze kwetsbare groep.”

Lambert Westerlaken

“Sinds november 2020 ben ik lid van de Cliëntenraad. Voor mijn pensioen, werkte ik voor het beleid op dierenwelzijn in de landbouw in Den Haag. Afgelopen jaren heb ik binnen mijn familie enkele keren kennis gemaakt met het werk van Vivent. Als “buitenstaander” wil ik graag mijn bijdrage leveren om de belangen van de cliënten te behartigen. De wensen van de mensen staan voor mij centraal.”

Carly van Pinxten

“Toen ik een uitnodiging kreeg om deel te nemen aan de Cliëntenraad, ben ik hier direct op in gegaan. Met mijn achtergrond in sport, beweging en veiligheid let ik op preventie, stimulering en ontwikkeling. Zo voorkomen we vroegtijdige uitval van belangrijke lichaamsfuncties. Ik zie als belangrijke taak voor de cliëntenraad om de cliënten en leden van Vivent rechtstreeks te benaderen. Daar blijf ik me graag voor inzetten.”

Rien Heesakkers

“Mijn lidmaatschap van de Cliëntenraad heeft te maken met mijn moeder, die op 92-jarige leeftijd is overleden. De laatste jaren van haar leven heeft zij doorgebracht in een woonzorgcentrum. Daar heb ik gezien hoe zorgmedewerkers met veel inzet en toewijding de bewoners verzorgen. Ik heb daar ook ervaren dat het voor de bewoners soms lastig is om hun stem te laten horen. Ik reageerde dan ook graag toen ik de vacature voor de cliëntenraad voorbij zag komen. Ik wil de stem voor deze doelgroep zijn en zal daar mijn best voor doen.”

Henry Liebregts

“Mijn naam is Henry Liebregts en ik ben lid van de cliëntenraad wijkverpleging. Ik heb een achtergrond in sales-, marketingmanagement en bedrijfskunde. Daarnaast ben ik politiek actief in de provincie met als aandachtspunten natuur, milieu, landbouw, klimaat en mobiliteit. Mogelijk denkt u nu “dat zijn nu geen onderwerpen die met zorg en welzijn te maken hebben”! Maar deze onderwerpen hebben direct en indirect te maken met ons welzijn, onze gezondheid en die van onze kinderen en kleinkinderen.

Ik ben lid van de cliëntenraad omdat ik het heel belangrijk vind dat cliënten en bewoners een stem hebben. Zeker als het gaat om uw leefomgeving, zorgverlening en kwaliteit van leven. Mensen die afhankelijk zijn van zorg zijn in zekere zin kwetsbaar waardoor het vaak moeilijk gevonden wordt om op te komen voor “eigen belangen”. Wij vervullen graag die rol voor hen.”

Contact

Bel met de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, 06 – 31 67 63 95 of stuur een e-mail naar clientenraad@vivent.nl.

Documenten

Jaarverslag Cliëntenraad Vivent Wijkverpleging Download hier