fbpx

Nieuws en voorzorgsmaatregelen Coronavirus

Vivent volgt de richtlijnen van het RIVM in het belang van de gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers. Lees hier het laatste nieuws en de voorzorgsmaatregelen die we nemen.

Lees meer

Cliëntenraad Vivent De Hooghe Clock

Cliëntenraad Vivent De Hooghe Clock

De cliëntenraad van Vivent De Hooghe Clock behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de kleinschalige woningen en de zorgappartementen. In de cliëntenraad zitten vertegenwoordigers van de bewoners, zoals mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers die betrokken zijn bij de zorg. Het management van Vivent De Hooghe Clock moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Over welke onderwerpen denkt de clientenraad mee?

De cliëntenraad praat mee en adviseert over onderwerpen die alle cliënten aangaan. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als:

  • verzorging
  • veiligheid en hygiëne
  • welzijn van bewoners: het aanbod afstemmen op wat bewoners willen en kunnen
  • jaarplannen en verbeterplannen
  • zorg bij overlijden

Afspraken tussen cliëntenraad en manager

De cliëntenraad overlegt zeer regelmatig met de manager Zorg en Behandeling die verantwoordelijk is voor Vivent De Hooghe Clock. De raad denkt mee over onderwerpen die voor de bewoners van belang zijn. Dit zijn geen vrijblijvende bijeenkomsten. De rechten van een cliëntenraad zijn namelijk bij wet geregeld. De leden kunnen daardoor een advies of verzwaard advies geven waarmee de manager rekening moet houden.

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit minimaal vijf leden, vergadert één keer per maand in Vivent De Hooghe Clock en bezoekt familiebijeenkomsten. Eén van de leden van de cliëntenraad van Vivent De Hooghe Clock is ook lid van de centrale cliëntenraad van Vivent.

Cliëntenraad Vivent De Hooghe Clock: Wie zijn wij?

  • Marion Nelissen
  • Thieu Vaes
  • Titia Zalme

Marion: “Ik heb als mantelzorger van mijn ouders al veel van de zorg van Vivent gezien. Eerst thuiszorg en dagbesteding en daarna verpleeghuiszorg. Ik vind het belangrijk om te weten wat er speelt in Vivent De Hooghe Clock. Als lid van de cliëntenraad heb ik daar invloed op. Niet alleen voor mijn moeder, maar voor alle bewoners.”

Titia: “Ik zie dat mijn moeder liefdevol en professioneel wordt verzorgd door de medewerkers in het team van de woongroep. Maar ik zie ook dat er op organisatorisch en personeelsvlak soms zaken niet goed geregeld zijn. Voor mij is belangrijk om vanuit de cliëntenraad de vinger aan de pols te houden en mee te denken over besluiten die invloed hebben op de kwaliteit van de zorg. Niet alleen voor mijn moeder, maar voor alle cliënten van Vivent De Hooghe Clock.

Thieu: “Mijn zus heeft eerst een jaar in een zorgappartement gewoond. Hierna was het nodig dat zij naar een kamer met permanente verpleegzorg werd overgeplaatst. In die tijd was ik ook lid van de cliëntenraad waar veel  besproken wordt ten gunste van alle bewoners. Het contact met de zorgmedewerkers werd hierdoor veel beter. Zo kon ik in de raad verbeterpunten voordragen voor de verzorging.”

Wat kunnen we voor u doen in Vivent De Hooghe Clock?

Uw onderwerpen zijn van harte welkom. Dus als u vragen, wensen of ideeën voor verbetering heeft,  dan horen wij het graag!

Meer weten?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van de cliëntenraad? Of heeft u een idee in het belang van de bewoners? Mailt u dan naar ClientenRaadDhc@vivent.nl. We horen graag van u!

Bent u het nieuwe lid van de cliëntenraad?

Wilt u ook met ons meedenken en de bewoners vertegenwoordigen? Meld u dan aan als lid via ClientenRaadDhc@vivent.nl. We kunnen altijd nieuwe leden gebruiken!

Volg ons op