Cliëntenraad Vivent De Hooghe Clock

Wist u dat bewoners van Vivent De Hooghe Clock vertegenwoordigd worden door een cliëntenraad? Wij, de cliëntenraad, praten over onderwerpen die voor alle bewoners van belang zijn. 

Dat kan bijvoorbeeld gaan over de toekomst van het woonzorgcentrum, nieuwe ontwikkelingen, het jaarplan, de kwaliteit van zorg, veiligheid en hygiëne, eten en drinken of het inspectierapport. Wij geven de managers advies over het beleid en wat er speelt in Vivent De Hooghe Clock. Samen spreken we over wat beter kan of beter moet.

Denkt u met ons mee?

We zoeken meedenkers en leden! Komt u ons versterken?

Wie is de cliëntenraad De Hooghe Clock?

Helaas zijn er op dit moment geen ‘eigen’ leden van de cliëntenraad voor Vivent De Hooghe Clock. Gelukkig zijn er wel mantelzorgers, familieleden en kennissen die hun ‘eigen’ bewoner of cliënt ondersteunen en die vervolgens ook deelnemen aan activiteiten voor de woongroep.

Onder de noemer ‘we zijn één Vivent’ en vanuit ‘het medezeggenschapshart’ wordt de cliëntenraad De Hooghe Clock nu tijdelijk gevormd door enkele leden van andere cliëntenraden:

Andrien Verhagen (cliëntenraad Hof van Hintham)

“Ik ben sinds september 2019 lid van de cliëntenraad van Vivent Hof van Hintham. Ik ben geen mantelzorger of verwant van één van de bewoners. Ik heb wel een sterke affiniteit met en betrokkenheid bij deze cliënten vanuit mijn werk vóór mijn pensionering. Voor mij is het belangrijk om te weten wat er onder de cliënten en hun vertegenwoordigers leeft en daar samen aan te werken. U kunt mij bereiken via a.verhagen@vivent.nl.“

Mari van Grinsven

“De laatste periode van haar leven woonde mijn moeder in Vivent Donkenhof in Den Dungen. Binnen deze kleinschalige woonvorm (met fraaie belevingstuin) verlenen zorgprofessionals en vrijwilligers passende en kwalitatief hoogwaardige zorg aan mensen met dementie. Als cliëntenraadslid mag ik daar een steentje aan bijdragen en dat geeft voldoening.”

Contact

Bel met de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, 06 – 31 67 63 95 of stuur een e-mail naar clientenraad@vivent.nl.