Cliëntenraad Vivent Hof van Hintham

Wist u dat bewoners van Vivent Hof van Hintham vertegenwoordigd worden door een cliëntenraad? Wij, de cliëntenraad, praten over onderwerpen die voor alle bewoners van belang zijn.

Dat kan bijvoorbeeld gaan over de toekomst van het woonzorgcentrum, nieuwe ontwikkelingen, het jaarplan, de kwaliteit van zorg, veiligheid en hygiëne, eten en drinken of het inspectierapport. Wij geven de managers advies over het beleid en wat er speelt in Vivent Hof van Hintham. Samen spreken we over wat beter kan of beter moet.

Wat kunnen we voor u doen?

Laat het ons weten als u een vraag, een wens of een idee voor verbetering heeft voor Vivent Hof van Hintham. Wij bespreken uw onderwerp graag in ons overleg.

Denkt u met ons mee?

We zoeken meedenkers en leden! Komt u ons versterken?

Wie zijn wij?

Andrien Verhagen

“Ik ben sinds september 2019 lid van de cliëntenraad van Vivent Hof van Hintham. Ik ben geen mantelzorger of verwant van één van de bewoners. Ik heb wel een sterke affiniteit met en betrokkenheid bij deze cliënten vanuit mijn werk vóór mijn pensionering. Voor mij is het belangrijk om te weten wat er onder de cliënten en hun vertegenwoordigers leeft en daar samen aan te werken.

Ik ben cliëntenraadslid voor de woningen 5, 6, 7, 8, 10 en 11. U mij bereiken via a.verhagen@vivent.nl.

Leon van Lith

“Ik wil een bijdrage leveren aan een prettige woonomgeving, goede zorg voor en het welzijn van de bewoners. Daarom ben ik in 2022 lid geworden van de cliëntenraad. Mijn moeder is sinds 2021 een van de bewoners van Vivent Hof van Hintham.”

Ik ben cliëntenraadslid voor de woningen 1, 2, 3, 4, 9 en 12. U kunt mij bereiken via: l.vanlith@vivent.nl.

Contact

Bel met de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, 06 – 31 67 63 95 of stuur een e-mail naar clientenraad@vivent.nl.