Jaarverslag 2021 Vivent

Woensdag 25 mei 2022

Zorgorganisaties verantwoorden zich jaarlijks over de prestaties van zorg- en dienstverlening en ondersteuning. Halverwege het jaar kijken we terug op het afgelopen jaar. Dit hebben we samengevat in het Jaarverslag 2021.

Uiteraard verantwoordt Vivent zich ook met een jaarrekening. Het complete verslag vindt u in het Jaardocument 2021 Vivent.

Pieter Hermsen, bestuurder Vivent, over 2021: “Het gevoel van één Vivent was er helemaal. En hoewel het coronavirus ons heeft beziggehouden en we voortdurend moesten nadenken over maatregelen, hebben we vooral geprobeerd het leven zo min mogelijk te beperken. En de sociale contacten met familie en geliefden van bewoners overeind te houden. We kunnen zeggen dat dit is gelukt.  Veel energie is daarnaast gestoken in het verbeteren van onszelf door middel van een langjarige kwaliteitsprogramma. Op alle normen hebben we een groene score gekregen: ruim voldoende tot goed. Daar mogen we trots op zijn. En waar we ook heel blij mee zijn, is dat we opnieuw een positief (financieel) resultaat hebben geboekt. Ik ben trots op alle medewerkers, het is de verdienste van ons allemaal en ik wil daarvoor dan ook mijn grote dank uitspreken.”

Volg ons op