Vrijwilliger begeleidt mensen in hun laatste uren

In het Brabants Dagblad van 9 juni jl. vertelt Sjan van Bergen over haar werk als vrijwillig begeleider van mensen in hun laatste levensfase. Na divers werk in de zorg beschouwt ze deze functie als een waardevol vervolg. Karin van Grinsven, directeur divisie Thuiszorg van Vivent, en lid van het bestuur van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ), benadrukt dat het prettig is om korte lijnen te hebben met de VPTZ. Lees hier het artikel.