Dagbehandeling dementie

De dagbehandeling Psychogeriatrie ontvangt iedere werkdag van 10.00 tot 16.00 uur mensen met geheugenproblemen of dementie. Dit zijn ouderen die thuis, in een verzorgingshuis of in een woonzorgcentrum wonen. De dagbehandeling voor mensen met dementie en geheugenproblemen biedt afhankelijk van de individuele doelstelling verzorging, behandeling, begeleiding en activering gedurende enkele dagen per week.

Programma dagbehandeling voor mensen met dementie 

Afhankelijk van het tijdstip bieden we verschillende activiteiten en bezigheden aan. U heeft een dagprogramma met een vaste herkenbare structuur dat in overleg met u is samengesteld. Elke activiteit heeft een eigen doelstelling. De doelstellingen variëren van behandeling tot het creëren van een goede sfeer. We bieden activiteiten op het gebied van ontspanning (bijvoorbeeld zingen en dansen), dagelijkse routine (bijvoorbeeld bewegen, koken, boodschappen doen) en sociale activiteiten (bijvoorbeeld gezelschapsspelen, bespreken van de krant, tafelgesprekken). 

We vullen dit aan met creatieve activiteiten speciaal voor mensen met dementie zoals schilderen, handwerken en drama. Bovendien bieden we een aantal specifieke geheugenactiviteiten, waarmee we u helpen het geheugen en het denken te trainen:
• De geheugengroep: voor iedere nieuwe cliënt, begeleid door de psycholoog en een medewerker.
• De gespreksgroep: bijeenkomsten waarin de beleving van de geheugenproblemen en tips centraal staan. We geven daarin ook uitleg over dementie.
• Geheugenfitness: een training waarbinnen de verschillende gebieden van het geheugen worden geactiveerd. We wisselen strategieën en tips uit.
• Geheugenspel: activering van het geheugen in spelvorm.

Indicatie en kosten dagbehandeling Psychogeriatrie

Voor dagbehandeling is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. In overleg met uw huisarts of specialist kunt u een aanvraag bij het CIZ indienen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 - 789 15 60. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage. Voor meer informatie of de hoogte van de eigen bijdrage, kunt u contact opnemen met het CAK, telefoon 0800 - 19 25.

Contact dagbehandeling Psychogeriatrie

Voor meer informatie kunt u bellen naar 088 - 163 70 00 of stuur een e-mail naar dagbehandelingpg@vivent.nl. De dagbehandeling is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 16.45 uur.